Exchange collectors meeting in Pezinok (Slovakia)

Invitation to the exchange collectors meeting of different collecting areas in Pezinok (Slovakia).

24. 07. 2022

Postage Stamp:
Burial-mound of Milan Rastislav Stefanik Bradlo

Burial-mound of Milan Rastislav Stefanik Bradlo
Date of Issue: 17. 12. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 16 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 40 x 26 mm (70 x 90 mm)
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates
Amount printed: 213700

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka v hárčekovej úprave venovaná Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle od slovenského architekta Dušana Jurkoviča.Pictorial motifs: Známka: Stavba mohyly realizovaná podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča; Hárček: pohľad na krajinu, hory a slnko.

Postage stamp artwork: akad. mal. Karol Felix

Souvenir sheet artwork: akad. mal. Karol Felix

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Souvenir sheet artwork: František Horniak

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Burial-mound of Milan Rastislav Stefanik Bradlo (Souvenir sheet format)


Thematic description and context:

Pre myšlienku pochovať národného hrdinu generála Dr. Milana Rastislava Štefánika na Bradle, blízko jeho rodiska Košarísk, sa rozhodol národný umelec, vytvarník a architekt Dušan Jurkovič. Prevzal na seba so zástupcami vojska a vlády prípravu pohrebu a výzdobu Bradla. Dňa 28. 2. 1920 bratislavská jednota Sokol vytvorila Spolok pre postavenie pomníka generála Štefánika na Slovensku, úlohou ktorého bolo zabezpečiť aj finančné prostriedky. Legionárska jednota v Bratislave vytvorila zvláštny výbor Národ svojmu hrdinovi. Základný kameň pomníka bol položený 4. 5. 1924. Monumentálna Štefánikova mohyla predstavuje vyvýšený sarkofág so štyrmi pylónmi v rohoch. V rokoch 1924 - 1925 bola postavená cesta z Brezovej na Bradlo. Stavbu začali 11 .7. 1927 a bola dokončená za 280 pracovných dní. Slávnostne bola otvorená 23. 9. 1928 za účasti dvoch čestných plukov, 12. pešieho pluku z Komárna a 3. leteckého pluku z Piešťan, ktoré niesli meno generála Štefánika.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists