What do we collect? ... stamps of Arab Sheikhdoms

Overview of various issues of postage stamps and "stamps" issued directly by Arab Sheikhdoms or with or even without their permission and distinguishing their philatelic value.

10. 12. 2023

Postage Stamp:
Burial-mound of Milan Rastislav Stefanik Bradlo

Burial-mound of Milan Rastislav Stefanik Bradlo
Date of Issue: 17. 12. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 16 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 40 x 26 mm (70 x 90 mm)
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates
Amount printed: 213700

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka v hárčekovej úprave venovaná Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle od slovenského architekta Dušana Jurkoviča.Pictorial motifs: Známka: Stavba mohyly realizovaná podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča; Hárček: pohľad na krajinu, hory a slnko.

Postage stamp artwork: akad. mal. Karol Felix

Souvenir sheet artwork: akad. mal. Karol Felix

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Souvenir sheet artwork: František Horniak

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Burial-mound of Milan Rastislav Stefanik Bradlo (Souvenir sheet format)


Thematic description and context:

Pre myšlienku pochovať národného hrdinu generála Dr. Milana Rastislava Štefánika na Bradle, blízko jeho rodiska Košarísk, sa rozhodol národný umelec, vytvarník a architekt Dušan Jurkovič. Prevzal na seba so zástupcami vojska a vlády prípravu pohrebu a výzdobu Bradla. Dňa 28. 2. 1920 bratislavská jednota Sokol vytvorila Spolok pre postavenie pomníka generála Štefánika na Slovensku, úlohou ktorého bolo zabezpečiť aj finančné prostriedky. Legionárska jednota v Bratislave vytvorila zvláštny výbor Národ svojmu hrdinovi. Základný kameň pomníka bol položený 4. 5. 1924. Monumentálna Štefánikova mohyla predstavuje vyvýšený sarkofág so štyrmi pylónmi v rohoch. V rokoch 1924 - 1925 bola postavená cesta z Brezovej na Bradlo. Stavbu začali 11 .7. 1927 a bola dokončená za 280 pracovných dní. Slávnostne bola otvorená 23. 9. 1928 za účasti dvoch čestných plukov, 12. pešieho pluku z Komárna a 3. leteckého pluku z Piešťan, ktoré niesli meno generála Štefánika.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists