Terchovská muzika (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

02. 10. 2023

Poštový lístok s prítlačou:
Medzinárodný zberateľský veľtrh SBĚRATEL 2019

Medzinárodný zberateľský veľtrh SBĚRATEL 2019
Deň vydania: 06. 09. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 1800

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Dobrý nápad Slovensko s prítlačou k Medzinárodnémi zberateľskému veľtrhu SBĚRATEL 2019 v Prahe


Textový motív: SBĚRATEL 2019 / 6. - 7. 9. 2019 EXPO PRAHA

Obrazový motív: Obrysy dominánt Prahy.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov