Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
Medzinárodný deň detí (s personalizovaným kupónom)

Medzinárodný deň detí (s personalizovaným kupónom)
Deň vydania: 01. 06. 2012
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm + k 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 140000

Poštová známka vydaná k Medzinárodnému dňu detí s personalizovaným kupónom BIBIANA - Medzinárodný dom umenia pre deti s možnosťou výroby vlastného personalizovaného kupónu (ZPK).
Výtvarný návrh známky: Radka Hudoková

Výtvarný návrh personalizovaného UTL: Adrian Ferda

Známka s kupónom:

Poštová známka Medzinárodný deň detí (s personalizovaným kupónom) (Známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Poštová známka Medzinárodný deň detí (s personalizovaným kupónom) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Medzinárodný deň detí (s personalizovaným kupónom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka Medzinárodný deň detí (s personalizovaným kupónom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Táto známka je dostupná aj v upravenom tlačovom liste (UTL) pre vytváranie vlastných personalizovaných kupónov (ZPK) a celých personalizovaných upravených tlačových listov (PersUTL).
Ukážka:

Poštová známka s personalizovaným kupónom Medzinárodný deň detívFilatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov