Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Poštová známka:
Ladislav Medňanský - Potok za humnami. Na brehu

Ladislav Medňanský - Potok za humnami. Na brehu
Deň vydania: 09. 05. 2003
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 18 Sk
Rozmery známky: 50 x 40 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Náklad: 170000

Poštová známka mimo edičného radu Umenie (ale v rovnakom grafickom prevedení) s vyobrazením maľby "Potok za humnami. Na brehu" (okolo roku 1875) od maliara Ladislava Medňanského (tiež Mednyánszky) (1852 – 1919), ktorá je majetkom Slovenskej národnej galérie.


Textový motív: LADISLAV MEDŇANSKÝ (1852-1919) / POTOK ZA HUMNAMI NA BREHU RIEKY (OKOLO 1875) / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Obrazový motív: Obraz Ladislava Medňanského "Potok za humnami. Na brehu".

Grafická úprava: František Horniak
Autor líniovej rozkresby známky: František Horniak
Rytec známky: František Horniak

1. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ (2005)


Tematický popis a súvislosti:

Ladislav Medňanský (tiež Mednyánszky, 1852 Beckov – 1919 Viedeň) – maliar. Patrí k najvýznamnejším umelcom, ktorí sa narodili alebo žili na území Slovenska. Jeho dielo významom presahuje geografické ohraničenie krajiny a možno ho konfrontovať s najaktuálnejšími európskymi maliarskymi prúdmi druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. Študoval na Akadémii v Mníchove, na École des Beaux-Arts v Paríži. Mal ateliér na parížskom Montmartri. Žil striedavo v Strážkach, v Beckove, v Paríži, vo Viedni a v Budapešti. Po pobyte v Paríži sa jeho krajinomaľba s náladovými motívmi z počiatočného obdobia rozvíjala pod vplyvom impresionizmu. Krajinárske inšpirácie čerpal Medňanský v povodí Váhu a Popradu a v tatranskej prírode, o čom svedčia diela Večer na pastve, Mesačná krajina s jazdcom, Čln na rieke Poprad, Belianske Tatry, Odmäk v horách. V poslednom období svojej tvorby sa venoval aj figuralistike.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov