30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post (Joint issue with the Czech Republic)

Commemorative postage stamp commemorating the 30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post issued as a joint issue with the Czech Republic.

02. 10. 2023

Postage Stamp:
Ladislav Mednansky - Stream behind the Barn, On the Stream Bank

Ladislav Mednansky - Stream behind the Barn, On the Stream Bank
Date of Issue: 09. 05. 2003
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 18 Sk
Postage stamp dimensions: 50 x 40 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 1
Amount printed: 170000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka mimo edičného radu Umenie (ale v rovnakom grafickom prevedení) s vyobrazením maľby "Potok za humnami. Na brehu" (okolo roku 1875) od maliara Ladislava Medňanského (tiež Mednyánszky) (1852 – 1919), ktorá je majetkom Slovenskej národnej galérie.


Text motifs: LADISLAV MEDŇANSKÝ (1852-1919) / POTOK ZA HUMNAMI NA BREHU RIEKY (OKOLO 1875) / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Pictorial motifs: Obraz Ladislava Medňanského "Potok za humnami. Na brehu".

Grafická úprava: František Horniak
Autor líniovej rozkresby známky: František Horniak
Rytec známky: František Horniak

1. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ (2005)


Thematic description and context:

Ladislav Medňanský (tiež Mednyánszky, 1852 Beckov – 1919 Viedeň) – maliar. Patrí k najvýznamnejším umelcom, ktorí sa narodili alebo žili na území Slovenska. Jeho dielo významom presahuje geografické ohraničenie krajiny a možno ho konfrontovať s najaktuálnejšími európskymi maliarskymi prúdmi druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. Študoval na Akadémii v Mníchove, na École des Beaux-Arts v Paríži. Mal ateliér na parížskom Montmartri. Žil striedavo v Strážkach, v Beckove, v Paríži, vo Viedni a v Budapešti. Po pobyte v Paríži sa jeho krajinomaľba s náladovými motívmi z počiatočného obdobia rozvíjala pod vplyvom impresionizmu. Krajinárske inšpirácie čerpal Medňanský v povodí Váhu a Popradu a v tatranskej prírode, o čom svedčia diela Večer na pastve, Mesačná krajina s jazdcom, Čln na rieke Poprad, Belianske Tatry, Odmäk v horách. V poslednom období svojej tvorby sa venoval aj figuralistike.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists