Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Poštová známka:
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Rotunda sv. Margity v Šiveticiach

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Rotunda sv. Margity v Šiveticiach
Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 0,05 €
Rozmery známky: 22 x 27 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 12
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná rotunde sv. Margity v Šiveticiach.


Textový motív: ŠIVETICE

Obrazový motív: Rotunda sv. Margity v Šiveticiach.

Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak
Rytec známky: Rudolf Cigánik

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009Tematický popis a súvislosti:

Kostol sv. Margity v gemerských Šiveticiach reprezentuje typ stavby s centrálnou dispozíciou – rotundu. Z vonkajšej strany je tvorená valcovitým obvodovým plášťom. Ten obaľuje zložitejšiu architektonickú skladbu vnútorného priestoru, ktorá pozostáva z dvoch útvarov s polkruhovým pôdorysom: apsidy zaklenutej konchou a lode zaklenutej štvrťguľovou klenbou. Takého riešenie nemá bezprostrednú analógiu ani medzi románskymi rotundami na území Slovenska, ani v okolitých krajinách. Kostol je postavený z tehly. Jeho vonkajší obvodový plášť členia slepé lizénové arkády, k pôvodnému neskorománskemu tvarosloviu patrí aj fragmentárne zachovaný ústupkový portál a okná s polkruhovými záklenkami. Rotundu nechal postaviť niekedy v priebehu 1. polovice 13. storočia príslušník rodu Zachovcov, ktorému Šivetice v tom čase patrili. Kostol bol tzv. zemepanským kostolom, v ktorom mal zakladateľ určité výsadné práva. Mohol tu byť napr. pochovaný. Okrem sakrálnych funkcií stavba plnila zrejme aj ďalšie. Napr. štrbinové okná v podkroví nad apsidou naznačujú, že mala tiež strážnu funkciu. Takého kumulovanie funkcií nebolo v prípade stredovekých kostolov nič nezvyčajné. Šivetická rotunda je výnimočná vo viacerých ohľadoch. Nielen svojou dispozíciou, ale napr. aj veľkosťou, keďže svojím priemerom presahujúcim 11 m patrí medzi najväčšie súdobé rotundy v strednej Európe. Okrem architektúry je mimoriadne významná aj maliarska výzdoba zachovaná v apside kostola. V dvoch horizontálnych pásoch sú nad sebou zobrazené dva naratívne cykly: spodný tvoria scény z Kristovho života, horný rozpráva o živote sv. Margity, patrónky kostola. Šivetický cyklus legendy o sv. Margite, vytvorený v priebehu 2. polovice 13. storočia, je najstarším zachovaným príkladom zobrazenia tejto témy nielen na území Slovenska, ale aj niekdajšieho stredovekého Uhorska.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov