Medzinárodný maratón mieru v Košiciach

Prehľad poštových, filatelistických a filokartistických materiálov vydaných k Medzinárodnému maratónu mieru v Košiciach.

29. 09. 2023

Poštová známka:
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch
Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 0,01 €
Rozmery známky: 22 x 27 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 12
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná kaplnke sv. Margity pri Kopčanoch.


Textový motív: KOPČANY

Obrazový motív: Kaplnka sv. Margity v Kopčanoch.

Autor výtvarného návrhu známky: Peter Uchnár
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak
Rytec známky: Arnold Feke

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009Tematický popis a súvislosti:

Kaplnka sv. Margity sa nachádza v katastri obce Kopčany (okr. Skalica) v inundačnom pásme rieky Moravy, oproti zaniknutému veľkomoravskému hradisku „Valy“ u Mikulčic. Výskum tejto unikátnej pamiatky, považovanej do roku 1994 za kaplnku zo 14. storočia, inicioval kronikár obe Vladimír Grigar, inšpirovaný indíciami veľkomoravského pôvodu kostola. Podľa pôdorysnej dispozície sa kaplnka radí ku pomerne archaickému typu kresťanskej sakrálnej architektúry, ktorý možno označiť termínom jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom. Kostolík má zakrivené murivo vertikálnym smerom, skladajúce sa z lomového pieskovca ukladaného do riadkov. Kaplnka je svojím výzorom a rozmermi identická s kostolom sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom a je ojedinelým dokladom intaktne zachovanej predrománskej architektúry 9. – 10. storočia v strednej Európe. Súčasný stav zachovania kostola je výsledkom viacerých stavebných etáp, počas ktorých sa upravovali väčšinou len vstupné otvory – portál a okná v 13. a 16. storočí. Pôvodné subtílne okenné otvory predrománskeho typu s polkruhovým záklenkom a trojuholníkovým klenákom v strede sa zachovali v severnom múre lode kostola. K západnej časti kostola sa v minulosti pripájala kamenná predsieň. Tá bola objavená až archeologickým výskumom v roku 1994, ktorý v jej interiéri lokalizoval murovanú hrobku. Ďalším archeologickým výskumom v roku 2004 sa podarilo objaviť niekoľko hrobov s veľkomoravským inventárom, čím sa potvrdil predrománsky pôvod stavby. Medzi typické šperky objavené v hroboch patria bronzové pozlátené gombíky a strieborné bubienkové náušnice s makovou granuláciou vyrábané od 2. polovice 9. storočia do 1. polovice 10. storočia. Doposiaľ nevyjasnený zostáva vzťah kaplnky k centrálnemu veľkomoravskému hradisku na mikulčických „Valoch“. Nie je vylúčené, že stavba bola súčasťou východného predhradia, ktorého výskum nebol doteraz realizovaný.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Martin Vančo, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov