Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

17. 04. 2024

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Popradské pleso

Krásy našej vlasti: Popradské pleso
Deň vydania: 25. 09. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1155000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Popradskému plesu vo Vysokých Tatrách.


Textový motív: POPRADSKÉ PLESO

Obrazový motív: Popradské pleso, horský hotel pri Popradskom plese, erb Popradského plesa.

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1996 (Najlepšia rytina - FDC ).

Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Karol Felix
Rytec známky: František Horniak


Tematický popis a súvislosti:

Popradské pleso patrí k najväčším plesám na slovenskej strane Vysokých Tatier. Leží v nadmorskej výške 1500 m a má rozlohu 6,88 ha. Pomerne studená voda plesa spôsobuje, že je tu pomerne chudobná fauna, predovšetkým predstavovaná nižšími živočíchmi. Pleso má prekrásnu polohu. Zbiehajú sa pri ňom ústia Zlomiskovej a Mengusovskej doliny a kulisu dotvára masív Ostrvy. Pri plese vznikla najskôr chata, potom pred troma desaťročiami horský hotel. Toto miesto je východiskovým bodom pre túry na tak atraktívne miesta, akým je napr. Veľké Hincovo pleso, najväčšie na našej strane Tatier (20,08 ha), na Rysy a k najvyššie položenej vysokohorskej chate pod sedlom Váhy. Neďaleko plesa je v limbovom háji unikát svetových horstiev - Symbolický cintorín.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov