New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2024/1 (121)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

01. 04. 2024

Postage Stamp:
Beauties of our Homeland: Popradske pleso

Beauties of our Homeland: Popradske pleso
Date of Issue: 25. 09. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 4 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 1155000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Beauties of our Homeland stamp series dedicated to the Popradske pleso in the High Tatras.


Text motifs: POPRADSKÉ PLESO

Pictorial motifs: Popradské pleso, horský hotel pri Popradskom plese, erb Popradského plesa.

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1996 (Najlepšia rytina - FDC ).

Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Karol Felix
Rytec známky: František Horniak


Thematic description and context:

Popradské pleso patrí k najväčším plesám na slovenskej strane Vysokých Tatier. Leží v nadmorskej výške 1500 m a má rozlohu 6,88 ha. Pomerne studená voda plesa spôsobuje, že je tu pomerne chudobná fauna, predovšetkým predstavovaná nižšími živočíchmi. Pleso má prekrásnu polohu. Zbiehajú sa pri ňom ústia Zlomiskovej a Mengusovskej doliny a kulisu dotvára masív Ostrvy. Pri plese vznikla najskôr chata, potom pred troma desaťročiami horský hotel. Toto miesto je východiskovým bodom pre túry na tak atraktívne miesta, akým je napr. Veľké Hincovo pleso, najväčšie na našej strane Tatier (20,08 ha), na Rysy a k najvyššie položenej vysokohorskej chate pod sedlom Váhy. Neďaleko plesa je v limbovom háji unikát svetových horstiev - Symbolický cintorín.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists