Ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) in Nitra (Slovakia).

19. 07. 2024

Postage Stamp:
Beauties of our Homeland: Skalnate pleso

Beauties of our Homeland: Skalnate pleso
Date of Issue: 25. 09. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 8 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 1105000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Beauties of our Homeland stamp series dedicated to the Skalnate pleso in the High Tatras.


Text motifs: SKALNATÉ PLESO

Pictorial motifs: Skalnaté plese, plesnicec tatranský, Lomnický štít.

Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Karol Felix
Rytec známky: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.


Thematic description and context:

Skalnaté pleso - morénové pleso v kotline pod Lomnickým štítom, ktoré azda najviac doplatilo na činnosť človeka v horách. Pri rôznych stavebných prácach (lanovka, observatórium, hotel) tu došlo k narušeniu morény a tým aj úniku vody do nej. Došlo k porušeniu tesnenia plesa a tak sa v súčasnosti pri nedostatku vody mení na močiar. Pôvodná rozloha 1,23 ha a hĺbka 4,2 m. Pri Skalnatom plese vznikol súbor stavieb cestovného ruchu, vysokohorskej dopravy a vedy. Okolie Skalnatého plesa je významným lyžiarskym strediskom, v ktorom prebiehali aj preteky Svetového pohára v alpských disciplínach. Leží v nadmorskej výške 1751 m, čo umožňuje predĺženie zimnej sezóny do neskorých jarných mesiacov. V súčasnosti prebieha stále intenzívne bádanie na záchranu vlastného jazera.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists