Online stretnutie členov klubu FilaNotes - č. 4/2024

Pozvanie na online stretnutie Klubu FilaNotes - Virtuálneho vzdelávacieho klubu filatelistov a filokartistov cez internet.

22. 04. 2024

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Štrbské pleso

Krásy našej vlasti: Štrbské pleso
Deň vydania: 25. 09. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 12 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1330000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Štrbskému plesu vo Vysokých Tatrách.


Textový motív: ŠTRBSKÉ PLESO

Obrazový motív: Štrbské pleso, štylizovaná snehová vločka, skokanský mostík, Solisko s lyžiarskou zjazdovkou.

Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Karol Felix
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik.


Tematický popis a súvislosti:

V nadmorskej výške 1355 m leží druhé najväčšie pleso v slovenskej časti Vysokých Tatier, ktorým je Štrbské pleso. Jeho rozloha je 19,76 ha, najväčšia hĺbka 20 m. Samotné jazero je morénové. Má bohatú faunu vlastnú, ale v uplynulých desaťročiach pribudli aj niektoré rody a druhy rýb, ktoré nie sú pôvodné. Okolo jazera už v roku 1782 začali vyrastať prvé objekty so zameraním na turistické využitie. V roku 1896 dostala rozvíjajúca sa osada spojenie s Košicko-bohumínskou železnicou prostredníctvom ozubnicovej železnice. Počas svojho rozvoja sa formovala ako osada všetkých aktivít, teda liečba, šport, rekreácia, čo čiastočne poznačilo niekedy až nežiadúcu architektúru. Priorita ochrany prírody však bola zvýraznená aj tým, že ani cez zamrznuté jazero nie sú dovolené lyžiarske trate.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov