Nové číslo časopisu FEPA NEWS II Series No. 37 - July 2020

Nové číslo časopisu Európskej filatelistickej federácie FEPA NEWS

07. 07. 2020

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom

Krásy našej vlasti: Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom
Deň vydania: 08. 11. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 20 Sk
Rozmery známky: 33 x 33 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 35
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3423000

Poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná národnej kultúrnej pamiatke Kostolu sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom.


Textový motív: Kostoľany pod Tríbečom, kostol sv. Juraja, 11. stor.

Obrazový motív: Pohľad na Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Rytina známky: František Horniak

Poznámka: 1. miesto v ankete o najkrajšiu slovenskú známku r. 1994.


Tematický popis a súvislosti:

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom (okres Nitra) - národná kultúrna pamiatka, predrománsky kostol z 1. polovice 11. stor., postavený na starom hradisku, v osade, ktorej časť patrila zoborskému kláštoru. Najstaršia časť kostola so štvoruholníkovým presbytériom a obdĺžnikovou loďou (zobrazené na známke) predstavuje jeden zo základných typov sakrálnej architektúry používaným v našich krajinách od začiatku christianizácie. Maliarska výzdoba z druhej polovice 11. stor. je najstaršia, vo väčšom rozsahu zachovaná pamiatka nástennej maľby u nás. Viaceré kompozície epického cyklu - Zvestovanie i Navštívenie ako i Traja králi pozorujúci hviezdu (reprodukované na FDC) a Klaňanie sa troch kráľov - svojím archaickým charakterom a lineárnou štylizáciou naznačujú, že východiskom bol západný predrománsky kresbový sloh.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov