Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Jaskyňa Domica

Krásy našej vlasti: Jaskyňa Domica
Deň vydania: 12. 06. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 6 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 302800

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná jaskyniam - Jaskyňa Domica


Textový motív: JASKYŇA DOMICA

Obrazový motív: Známka: Kvapľové stĺpy z jaskyne Domica, Medzipolie UTL: znak Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Krásy našej vlasti: Jaskyňa Domica (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Domica patrí medzi najkrajšie a najvýznamnejšie jaskyne Slovenského krasu. Nachádza sa na južnom okraji Silickej planiny, cca 10 km od Plešivca, v blízkosti štátnych hraníc s Maďarskom. Objavil ju Ján Majko 3. októbra 1926. Spolu s maďarskou Baradlou predstavuje jeden genetický systém dĺžky 21 km. Vytvorená v svetlých vápencoch stredného triasu má charakter typickej riečnej jaskyne s oválnymi horizontálnymi chodbami. Na jej vzniku sa podieľali vody podzemnej riečky Styx. Vyniká bohatstvom kvapľových útvarov. Pre jaskyňu sú typické kvapľové štíty a bubny i kaskádovité jazierka. K pozoruhodným patria aj cibuľkovité tvary stalaktitov. Cenná je nálezmi hlinených črepov a nádob bukovohorskej kultúry, kamenných nástrojov, kostených predmetov a ohnísk neolitického človeka, ktorý ju obýval pred 5000 rokmi. Pre verejnosť je prístupná od roku 1932 v dĺžke 1715 m. V roku 1995 sa stala súčasťou svetového prírodného dedičstva.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov