Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Celoslovenská filatelistická burza v Banskej Bystrici

Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Poštová známka


Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňaPoštová známka Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná jakyniam - Ochtinská aragonitová jaskyňa

Deň vydania: 12. 06. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 302800
Textový motív: OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA
Obrazový motív: Známka: Detail aragonitovej výzdoby Ochtinskej aragonitovej jaskyne, Medzipolie UTL: znak Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa (Upravený tlačový list)

Ocenenia:
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1997 (Najkrajšia známka roka, najlepšia rytina)


Tematický popis a súvislosti::

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza na severozápadnej strane Horného Hrádku, t.j. medzi Jelšavou a Štítnikom, v katastri obci Ochtiná. V roku 1954 ju objavili baníci pri razení štôlne. Jaskyňa dĺžky 300 m vznikla chemickou činnosťou atmosferických vôd, rozšírením puklín a medzivrstevných škár v prvohorných kryštalických vápencoch v blízkosti kontaktu s ankeritovým telesom. Výplň jaskyne tvorí prevažne limonitický oker rôznej hrúbky. Ide o reziduálne zbytky rozpustených vápencov, zvetraných sideritov a iných rudných polôh. Jaskyňu charakterizuje unikátna kryštálová výzdoba reprezentovaná aragonitom. Vyskytuje sa vo forme snehobielych kryštalických tvarov a železného kvetu, čiže rôznych spletitých bielych útvarov vytvárajúcich stočené, prepletené a mnohonásobne rozvetvené kríčkovité formy. Pre verejnosť je prístupná od roku 1972 v dĺžke 235 m. V roku 1995 sa stala súčasťou svetového prírodného dedičstva.

Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Súvisiace filatelistické materiály (1):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Jaskyňa DomicaPoštová známka
Krásy našej vlasti: Jaskyňa DomicaZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Vždy sa vám dostane viac toho, na čo sa nepretržite zameriavate.

(Paul McKenna)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.