Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Smutná zvesť z Krakova

Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Poštová známka


Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňaPoštová známka Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná jakyniam - Ochtinská aragonitová jaskyňa

Deň vydania: 12. 06. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 302800
Textový motív: OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA
Obrazový motív: Známka: Detail aragonitovej výzdoby Ochtinskej aragonitovej jaskyne, Medzipolie UTL: znak Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa (Upravený tlačový list)

Ocenenia:
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1997 (Najkrajšia známka roka, najlepšia rytina)


Tematický popis a súvislosti::

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza na severozápadnej strane Horného Hrádku, t.j. medzi Jelšavou a Štítnikom, v katastri obci Ochtiná. V roku 1954 ju objavili baníci pri razení štôlne. Jaskyňa dĺžky 300 m vznikla chemickou činnosťou atmosferických vôd, rozšírením puklín a medzivrstevných škár v prvohorných kryštalických vápencoch v blízkosti kontaktu s ankeritovým telesom. Výplň jaskyne tvorí prevažne limonitický oker rôznej hrúbky. Ide o reziduálne zbytky rozpustených vápencov, zvetraných sideritov a iných rudných polôh. Jaskyňu charakterizuje unikátna kryštálová výzdoba reprezentovaná aragonitom. Vyskytuje sa vo forme snehobielych kryštalických tvarov a železného kvetu, čiže rôznych spletitých bielych útvarov vytvárajúcich stočené, prepletené a mnohonásobne rozvetvené kríčkovité formy. Pre verejnosť je prístupná od roku 1972 v dĺžke 235 m. V roku 1995 sa stala súčasťou svetového prírodného dedičstva.

Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Súvisiace filatelistické materiály (1):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Jaskyňa DomicaPoštová známka
Krásy našej vlasti: Jaskyňa DomicaZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Jediné, čo človeka obmedzuje, sú myšlienky, ktoré si vyberá.

( James Allen)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.