Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 18. 2. 2020)

18. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
IX. valné zhromaždenie ZSF

Deň používania: 22. 10. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania IX. valného zhromaždenia ZSF v Nitre.
Príležitostná ručná pečiatka
IX. valné zhromaždenie ZSF


Deň používania: 22. 10. 2011
Pošta: Nitra 12
Farba: čierna
Autor: Doc. akad. mal. Igor Benca
Textový motív: IX. VALNÉ / ZHROMAŽDENIE ZSF
Obrazový motív: Štylizovaná známka, dve oči a rímska číslovka "IX.".

Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov