Inaugurácia poštovej známky Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského - www.postoveznamky.sk

Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

Deň používania: 06. 06. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti inaugurácie poštovej známky Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského.
Deň používania: 6. 6. 2011
Pošta: Martin 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY / 150. VÝROČIE MEMORANDA NÁRODA SLOVENSKÉHO / Š. M. DAXNER
Obrazový motív: Podobizeň Š. M. Daxnera, v pozadí vrcholky hôr.

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov