Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/3 (114)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

07. 08. 2022

Poštový lístok bez prítlače:
Holíčska fajansa

Holíčska fajansa
Deň vydania: 14. 01. 2005
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom Holíčskej fajansy.


Textový motív: Natlačená známka: nie je; Cena: 10,00 Sk / © Slovenská pošta 118 CDV 118/04

Obrazový motív: Natlačená známka: Holíčska fajansa.

Autor známky: akad. mal. Vladislav Rostoka
Predajná cena: 10 Sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov