150. výročie vzniku ŽOS Zvolen

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 150. výročia vzniku ŽOS Zvolen.

22. 06. 2022

Služobná obálka:
Historický pohľad na Bratislavu a erb mesta (MDPT)

Historický pohľad na Bratislavu a erb mesta (MDPT)
Deň vydania: 01. 12. 2009
 

Služobná obálka Historický pohľad na Bratislavu a erb mesta (MDPT).
Služobná obálka
Historický pohľad na Bratislavu a erb mesta (MDPT)


Deň vydania: 1. 12. 2009
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky:
Predajná cena: Nepredajné

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov