Pečiatkovací servis slovenských príležitostných poštových pečiatok

Ponúkame zasielanie príležitostných poštových pečiatok...

11. 09. 2020

Poštový lístok bez prítlače:
Gotická pečať z Trnavy

Gotická pečať z Trnavy
Deň vydania: 30. 04. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Náklad: 1037000

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom gotickej pečate z Trnavy.


Textový motív: Natlačená známka: nie je; © Slovenská pošta 179 CDV 179/10

Obrazový motív: Natlačená známka: gotická pečať z Trnavy.

Autor známky: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,43 €


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov