Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Príležitostná pečiatka:
Generálna rada Svetovej komorovej organizácie

Generálna rada Svetovej komorovej organizácie
Deň používania: 01. 10. 2015
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti konania Generálnej rady Svetovej komorovej organizácie v Bratislave.


Textový motív: GENERÁLNA RADA / SVETOVEJ KOMOROVEJ FEDERÁCIE / WCF GENERAL COUNCIL

Obrazový motív: Bratislavský hrad, zemeguľa.

Tematický popis a súvislosti:

Svetová komorová federácia je jedinečné a skutočne globálne fórum, ktoré pomáha nielen jednotlivým komorám, aby sa stali viac produktívne, ale tiež posilňuje vzťahy medzi nimi.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov