03. 12. 2023

Commemorative Postmark:
World Chambers Federation General Council

World Chambers Federation General Council
Day of use: 01. 10. 2015
 
Post office: BRATISLAVA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Bratislava on the occasion of the World Chambers Federation General Council which takes place in Bratislava.


Text motifs: GENERÁLNA RADA / SVETOVEJ KOMOROVEJ FEDERÁCIE / WCF GENERAL COUNCIL

Pictorial motifs: Bratislavský hrad, zemeguľa.

Thematic description and context:

Svetová komorová federácia je jedinečné a skutočne globálne fórum, ktoré pomáha nielen jednotlivým komorám, aby sa stali viac produktívne, ale tiež posilňuje vzťahy medzi nimi.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists