Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Filatelistické výstavy

Filatelistické výstavy
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 11. 07. 2015 23:04

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Prehľad filatelistických súťažných, nesúťažných (propagačných) a všeobecných výstav usporiadaných na Slovensku.Prehľad filatelistických výstav usporiadaných na Slovensku - členenie


Uvedený prehľad zachytáva všetky výstavy, ktoré sa konali na Slovensku a aspoň z malej časti sa týkali filatelie a poštových známok. Usporiadané sú chronologicky podľa roku konania. Pre lepší prehľad sme zoznam filatelistických výstav rozčlenili do troch kategórií:

 1. Súťažné filatelistické výstavy - riadne súťažné filatelistické výstavy, ktoré podliehajú oficiálnym výstavným pravidlám (v súčasnosti výstavnému poriadku ZSF) a na ktorých sa môžu zúčastňovať vystavovatelia s filatelistickými exponátmi, ktoré spĺňajú predpísané kritéria a získali zodpovedajúcu kvalifikáciu. Organizátormi takýchto výstav sú organizačné zložky Zväzu slovenských filatelistov (ZSF).
  Príkladom súťažných filatelistických výstav sú napríklad: národné filatelistické výstavy, regionálne filatelistické výstavy, premiérové filatelistické výstavy a rôzne typy bilaterálnych a medzinárodných súťažných filatelistických výstav.
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy - propagačné výstavy poštových známok a iného filatelistického materiálu, ktoré sú nesúťažného charakteru, sú však organizované primárne ako filatelistické výstavy s hlavným zameraním na filateliu a poštové známky a zvyčajne ich organizujú kluby alebo združenia filatelistov.
  Príkladmi nesúťažných filatelistických výstav sú napríklad: klubové výstavy, propagačné výstavy zamerané na významnú udalosť alebo osobnosť, nesúťažné výstavy zaujímavých filatelistických exponátov alebo putovné filatelistické výstavy.
 3. Ostatné (všeobecné) nefilatelistické výstavy - iné výstavy, ktoré nie sú primárne výstavami poštových známok ale poštové známky sú ich súčasťou. Hlavnými organizátormi takýto vystav sú väčšinou iné osoby a inštitúcie ako filatelistické kluby a združenia.
  Príkladmi nefilatelistických výstav sú napríklad: výstavy známkovej tvorby - všeobecné alebo venované niektorému z tvorcov poštových známok, tematické výstavy Poštového múzea, všeobecné výstavy venované významnej udalosti alebo osobnosti, ktoré prezentujú aj exponáty obsahujúce poštové známky a iné filatelistické materiály alebo filokartistické výstavy pohľadníc.

Poznámka: Pri popise výstav používame primárne pomenovanie "filatelistická výstava", ktorý je výstižnejší ako starší výraz "výstava poštových známok". Dôvod je prostý: v súčasnosti sú poštové známky len jednou zo súčastí vystavovaných exponátov, preto pomenovanie "výstava poštových známok", pokiaľ nejde skutočne len o poštové známky, nie je postačujúci (skôr zavádzajúci) a dostatočne výstižný. Vo všeobecnosti však môžeme medzi tieto dve pomenovania dať znamienko rovnosti: "filatelistická výstava" = "výstava poštových známok".
V žiadnom prípade nepoužívame pomenovanie "výstava filatelistov", lebo z jazykového hľadiska ide o dosť nevhodné pomenovanie. Ak na výstave kvetov sú vystavované kvety a na výstave obrazov sú vystavované obrazy, na výstave filatelistov by logicky mali byť vystavovaní filatelisti.... :-)


Prehľad filatelistických výstav usporiadaných na Slovensku - zoznam1928
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • I. Slovenská výstava poštových známok BRATISLAVA 1928 v Bratislave
  • Výstava poštových známok v Trenčíne - predseda org. výboru K. Morgenstern

1934
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • I. jubilejná a propagačná výstava poštových známok ČsF BRATISLAVA 1934 v Bratislave

1936
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Výstava poštových známok v Žiline

1937
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná filatelistická výstava v Trenčíne

1942
 1. Súťažné filatelistické výstavy

1952
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Celoštátna výstava poštových známok BRATISLAVA 1952 v Bratislave - predseda org. výboru L. Novotný

1954
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Výstava maďarskej poštovej známky BRATISLAVA 1954 v Bratislave

1958
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Výstava maďarskej poštovej známky BRATISLAVA 1954 v Bratislave
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Putovná výstava sovietskych poštových známok BRATISLAVA 1958 v Bratislave
  • Propagačná výstava poštových známok BRATISLAVA 1958 v Bratislave

1959
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná výstava poštových známok BRATISLAVA 1959 v Bratislave

1960
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Celoštátna výstava poštových známok BRATISLAVA 1960 v Bratislave

1961
 1. Súťažné filatelistické výstavy

1962
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Výstava k výročiu oslobodenia ČSR BRATISLAVA 1962 v Bratislave
1963
 1. Súťažné filatelistické výstavy

1964
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • I. oblastná výstava poštových známok TRENČÍN 1964 v Trenčíne - predseda org. výboru L. Sekerka

1967
 1. Súťažné filatelistické výstavy
1969
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Oblastná výstava poštových známok MARTIN 1969 v Martine

1970
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná výstava poštových známok BRATISLAVA 1970 v Bratislave
  • Propagačná výstava Krakov v poľskej filatelii BRATISLAVA 1970 v Bratislave
  • Propagačná armádna výstava poštových známok TRENČÍN 1970 v Trenčíne - predseda org. výboru M. Nedoma

1971
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • I. celoslovenská výstava poštových známok mladých filatelistov 1971 v Liptovskom Mikuláši
  • I. oblastná výstava poštových známok ŠAĽA 1971 v Šali
  • Oblastná výstava poštových známok ŽILINFILA 1971 v Žiline
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Klubová propagačná výstava BRATISLAVA 1971 v Bratislave
  • Propagačná výstava poštových známok BRATISLAVA 1971 v Bratislave
  • Výstava poštových známok ZSSR BRATISLAVA 1971 v Bratislave

1972
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • II. celoslovenská výstava poštových známok mladých filatelistov SABINOV 72 v Sabinove
  • Oblastná výstava poštových známok TRENČÍN 1972 v Trenčíne - predseda org. výboru P. Siekel
  • Námetová výstava poštových známok FAUNA - FLÓRA ZVOLEN ´72 vo Zvolene

1973
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Výstava poštových známok Bratislava - Kyjev BRATISLAVA 1973 v Bratislave
  • Celoslovenská výstava poštových známok JUNIORFILA 1973 v Bratislave
  • Oblastná výstava poštových známok MODERNA 73 DETVA v Detve
  • Okresná výstava poštových známok V. HORNÁ NITRA 1973 v Prievidzi
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná výstava poštových známok BRATISLAVA 1973 v Bratislave

1974
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Výstava poštových známok ZSSR - ČSSR BRATISLAVA - KYJEV 1974 v Bratislave
  • Celoslovenská výstava poštových známok MARTINIA ´74 MARTIN v Matrine
  • Oblastná výstava poštových známok ŽILINFILA 1974 v Žiline
  • Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
   • Výstava poľských poštových známok BRATISLAVA 1974 v Bratislave
   • Propagačná výstava - doprava na poštových známkach BRATISLAVA 1974 v Bratislave
   • Propagačná výstava - kozmonautika na poštových známkach BRATISLAVA 1974 v Bratislave
   • Propagačná výstava mládeže BRATISLAVA 1974 v Bratislave

1975
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Medzištátna výstava poštových známok ČSSR - ZSSR BANSKÁ BYSTRICA 1975 v Banskej Bystrici
  • Medzinárodná (družobná) výstava BRATISLAVA - KYJEV 1975 v Bratislave
  • Oblastná výstava poštových známok HLOHOVEC 1975 v Hlohovci
  • IV. Celoslovenská výstava poštových známok JUNIORFILA KOŠICE´75 v Košiciach
  • I. Oblastná výstava poštových známok LEVICE 1975 v Leviciach
  • I. Oblastná výstava poštových známok ZÁHORIE 75 MALACKY v Malackách
  • Okresná výstava poštových známok VI. HORNÁ NITRA 1975 v Prievidzi
  • I. oblastná výstava poštových známok SENEC ´75 v Senci
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná výstava KMF Bratislava 1975 v Bratislave
  • Propagačná výstava k 30. výročiu oslobodenia Československa TRENČÍN 1975 v Trenčíne - predseda org. výboru J. Vacek

1976
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Celoštátna výstava poštových známok mladých filatelistov BRATISLAVA 1976 v Bratislave - predseda org. výboru O. Bartoň
  • III. oblastná výstava poštových známok SKALICA ´76 v Skalici
  • II. oblastná výstava poštových známok ŠAĽA ´76 v Šali
  • Medzištátna výstava poštových známok ČSSR - RSR ZVOLEN 1976 v Zvolene

1977
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Medzištátna výstava poštových známok SSR - Ukrajinská SSR 1977 v Bratislave
  • Požiarofila BRATISLAVA 1977 v Bratislave
  • Celoštátna výstava československých poštových známok BYTČA ´77 v Bytči
  • V. Národná výstava mladých filatelistov JUNIORFILA ´77 DETVA v Detve
  • Oblastná výstava poštových známok KOMÁRNO 1977 v Komárne
  • Krajská výstava poštových známok LEVOČA ´77 v Levoči
  • Výstava poštových známok PIEŠŤANY ´77 v Piešťanoch
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná výstava poštových známok a zápalkových nálepiek TRENČÍN 1977 v Trenčíne - predseda org. výboru M. Žabka

1978
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Oblastná výstava mladých filatelistov ORAVA ´78 DOLNÝ KUBÍN v Dolnom Kubíne
  • 2. tematicka výstava poštových známok HIPOFILA ´78 KOŠICE v Košiciach
  • III. Družobná výstava poštových známok KOŠICE - EGER ´78 v Košiciach
  • Krajská výstava poštových známok KOŠICE ´78 v Košiciach
  • Oblastná výstava poštových známok RIMAVSKÁ SOBOTA 78 v Rimavskej Sobote

1979
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • I. Krajská výstava poštových známok mladých filatelistov URPINIA ´79 v Banskej Bystrici
  • Výstava poštových známok mladých filatelistov BRATISLAVA '79 v Bratislave - predseda org. výboru J. Olah
  • I. Podtatranská výstava poštových známok mladých filatelistov KEŽMAROK ´79 v Kežmarku
  • Šiesta národná výstava poštových známok mladých filatelistov JUNIORFILA ´79 LEVICE v Leviciach
  • Národná výstava poštových známok MARTINIA ´79 MARTIN v Martine
  • Oblastná výstava poštových známok PREŠOV 1979 v Prešove
  • Medzištátna výstava poštových známok ČSSR - MĽR v Šali
  • I. Okresná výstava poštových známok TREBIŠOV ´79 v Trebišove
  • Národná výstava poštových známok LAUGARICIO '79 v Trenčíne - predseda org. výboru J. Korený
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Výstava poštových známok s baníckou, geologickou a angažovanou tematikou MONTANOFILA ´79 ZLATÁ IDKA - KOŠICE v Zlatej Idke

1980
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Oblastná výstava poštových známok BRATISLAVA 1980 v Bratislave - predseda org. výboru J. Olah
  • Okresná výstava poštových známok BREZNO 80 v Brezne
  • Oblastná výstava poštových známok MODRÝ DUNAJ 1980 v Dunajskej Strede
  • Okresná výstava poštových známok GALANTA ´80 v Galante
  • Krajská výstava poštových známok HLOHOVEC ´80 v Hlohovci
  • Národná výstava poštových známok KOŠICE ´80 v Košiciach
  • Oblastná výstava mladých filatelistov JUVENES 80 v Martine
  • Oblastná výstava poštových známok ZÁHORIE 1980 MALACKY v Malackách
  • Oblastná výstava poštových známok PIEŠŤANY 1980 v Piešťanoch
  • Krajská výstava poštových známok HORNÁ NITRA 1980 v Prievizdi
  • I. okresná výstava poštových známok RUŽOMBEROK 1980 v Ružomberku
  • Národná námetová výstava poštových známok SENEC ´80 v Senci
  • Medzištátna výstava poštových známok ČSSR - PĽR ŽILINFILA 1980 v Žiline
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná výstava poštových známok BRATISLAVA 1980 - SLOVKART v Bratislave

1981
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Medzinárodná výstava socialistických krajín SOCFILEX 1981 v Bratislave - predseda org. výboru O. Bartoň
  • Medzinárodná (družobná) výstava BRATISLAVA - KYJEV - KRAKOV '81 v Bratislave
  • Národná výstava poštových známok MODERNA '81 DETVA v Detve
  • Krajská výstava poštových známok mladých filatelistov HUMENNÉ 81 v Humennom
  • Národná výstava poštových známok mladých filatelistov JUNIORFILA ´81 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ v Liptovskom Mikuláši
  • Krajská výstava poštových známok mladých filatelistov PEZINOK 1981 v Pezinku
  • Krajská podtatranská výstava poštových známok SVIT ´81 vo Svite
  • Oblastná výstava poštových známok TREBIŠOV ´81 v Trebišove
  • Oblastná výstava poštových známok POLITFILA 1981 v Trenčíne - predseda org. výboru J. Lemberger

1982
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Výstava poštových známok BRATISLAVA 1982 v Bratislave - predseda org. výboru J. Olah
  • Výstava poštových známok BRATISLAVA - PRAHA 1982 v Bratislave - predseda org. výboru V. Kučera
  • Oblastná filatelistická výstava CÍFER 82 v Cíferi
  • Oblastná výstava poštových známok ORAVA ´82 v Dolnom Kubíne
  • 5. družobná výstava poštových známok KOŠICE - EGER ´82 v Košiciach
  • 8. Národná výstava poštových známok mladých filatelistov JUNIORFILA ´82 KOŠICE v Košiciach
  • Medzinárodná výstava poštových známok ČSSR-KUBA LEVICE 82 v Leviciach
  • Krajská výstava poštových známok HIPOFILA ´82 PREŠOV v Prešove
  • Oblastná výstava poštových známok mladých filatelistov ROŽŇAVA ´82 v Rožňave
  • Krajská výstava poštových známok RUŽOMBEROK ´82 v Ružomberku
  • Krajská výstava poštových známok SKALICA 1982 v Skalici
  • Národná výstava československých poštových známok, poštovej histórie a celín LAUGARICIO ´82 v Trenčíne - predseda org. výboru V. Šebesta

1983
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Oblastná filatelistická výstava URPINIA 1983 BANSKÁ BYSTRICA v Banskej Bystrici
  • Národná filatelistická výstava SLOVENSKO '83 v Bratislave
  • Oblastná filatelistická výstava AERO BRATISLAVA 1983 v Bratislave
  • Oblastná výstava poštových známok BRATISLAVA 1983 v Bratislave - predseda org. výboru J. Olah
  • Oblastná výstava poštových známok ZÁHORIE ´83 HOLÍČ v Holíči
  • Krajska filatelisticka výstava známok Západoslovenského a Juhomoravského kraja PIEŠŤANY 1983 v Piešťanoch
  • Oblastná filatelistická výstava PREŠOV ´83 v Prešove
  • Krajská výstava poštových známok HORNÁ NITRA ´83 PRIEVIDZA v Prievidzi
  • Medzištátna výstava poštových známok SSR - USSR ŠAĽA ´83 v Šali
  • Krajská výstava poštových známok SABINOV ´83 v Sabinove

1984
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Obastná výstava poštových známok BRATISLAVA '84 v Bratislave - predseda org. výboru J. Tomandl
  • Výstava poštových známok BRATISLAVA - PRAHA 1984 v Bratislave - predseda org. výboru J. Olah
  • Oblastná výstava mladých filatelistov ORAVA ´84 DOLNÝ KUBÍN v Dolnom Kubíne
  • Krajská výstava poštových známok DUNAJSKÁ STREDA ´84 v Dunajskej Strede
  • Oblastná filatelistická výstava GALANTA 1984 v Galante
  • Oblastná filatelisticka vystava HARMANEC ´84 v Harmanci
  • Oblastná filatelistická výstava KOŠICE ´84 v Košiciach
  • Celoštátna filatelistická vystava MARTIN 1984 v Martine
  • Krajská výstava poštových známok RIMAVSKÁ SOBOTA 1984 v Rimavskej Sobote
  • Národná filatelistická výstava MODERNA 1984 SVIT vo Svite
  • Krajská filatelistická výstava TREBIŠOV ´84 v Trebišove

1985
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Medzištátna filatelistická výstava ČSSR-KUBA BRATISLAVA 1995 FILATELIA A UMENIE v Bratislave
  • Požiarna ochrana vo filatelii BRATISLAVA 1985 v Bratislave
  • Oblastná filatelistická výstava DUBNICA ´85 v Dubnici nad Váhom
  • Oblastná výstava poštových známok KOŠICE 1985 v Košiciach
  • Krajská filatelisická výstava KOŠICE ´85 v Košiciach
  • Národná výstava námetovej filatelie KREMNICA 1995 v Kremnici
  • Krajská filatelistická výstava NITRA ´85 v Nitre
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná výstava poštových známok BRATISLAVA 1985 v Bratislave

1986
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Výstava poštových známok BRATISLAVA - PRAHA 1986 v Bratislave - predseda org. výboru P. Malík
  • Medzinárodná (družobná) výstava BRATISLAVA - KYJEV - KRAKOV '86 v Bratislave - predseda org. výboru F. Martinka
  • Krajská filatelistická výstava CÍFER ´86 v Cíferi
  • I. celoslovenská prehliadka nových exponátov poštových známok v Košiciach
  • Celoštátna výstava poštových známok mladých filatelistov LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1986 v Liptovskom Mikuláši
  • Krajská výstava poštových známok PREŠOV ´86 v Prešove
  • Národná odborová filatelistická výstava POLITFILA 1986 v Trenčíne - predseda org. výboru J. Einšpigl
  • Krajská filatelistická výstava ŽILINA ´86 v Žiline

1987
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Národná filatelistická výstava MODERNA 87 v Bojniciach
  • Národná výstava poštových známok 'Veľký október a naša súčasnosť' BRATISLAVA 1987 v Bratislave
  • Medzinárodná výstava poštových známok mladých filatelistov JUNIORSOCFILEX ´87 v Košiciach
  • 2. celoslovenská prehliadka nových exponátov poštových známok PLASTIKAFILA 1987 v Nitre
  • Krajská filatelistická výstava RUŽOMBEROK 1987 v Ružomberku
  • Krajská filatelistická výstava SENICA ´87 v Senici
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná výstava Pamiatky na poštových známkách BRATISLAVA 1987 v Bratislave

1988
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Medzištátna výstava poštových známok ČSSR - BĽR 1988 v Banskej Bystrici
  • 3. celoslovenská prehliadka nových filatelistických exponátov BRATISLAVA ´88 v Bratislave - predseda org. výboru J. Olah
  • Medzinárodná výstava poštových známok SLOVENSKO - UKRAJINA DETVA ´88 v Detve
  • 7. družobná výstava poštových známok KOŠICE - EGER - MIŠKOLC v Košiciach
  • Krajská filatelistická výstava TRNAVA ´88 v Trnave
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Nesúťažná výstava poštových známok Ekofila Bratislava 1988 v Bratislave
  • Propagačná filatelistická výstava pri príležitosti 60. výročia I. slovenskej výstavy poštových známok TRENČÍN 1988 v Trenčíne - predseda org. výboru P. Mažár

1989
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Výstava poštových známok BRATISLAVA - PRAHA '89 v Bratislave - predseda org. výboru J. Olah
  • Krajská filatelistická výstava ORAVA 1989 v Dolnom Kubíne
  • Národná filatelistická výstava MARTINIA 1989 v Martine
  • Krajská filatelistická výstava NOVÉ ZÁMKY ´89 v Nových Zámkoch
  • 4. celoslovenská prehliadka nových filatelistických exponátov POVAŽSKÁ BYSTRICA ´89 v Považskej Bystrici
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Prehliadka exponátov výstavy Praga '88 - Bratislava '89 v Bratislave - predseda org. výboru M. Antala
  • Výstava Bulharská poštová známka BRATISLAVA 1989 v Bratislave

1990
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Výstava poštových známok BRATISLAVA - KYJEV - KRAKOV 1990 v Bratislave - predseda org. výboru J. Slaný
  • Krajská filatelistická výstava KOŠICE ´90 v Košiciach
  • FILATELISTICKÁ JAR 1990 KREMNICA v Kremnici
  • Národná výstava poštových známok mladých filatelistov LEVICE JUNIORFILA ´90 v Leviciach
  • Krajská filatelistická výstava RIMAVSKÁ SOBOTA ´90 v Rimavskej Sobote
  • Krajská družobná filatelistická výstava TRENČÍN 1990 v Trenčíne - predseda org. výboru J. Korený
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Človek kráča vesmírom BRATISLAVA 1990 v Bratislave

1991
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Filatelistická výstava STREDNÉ SLOVENSKO RUŽOMBEROK 1991 v Ružomberku
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
 3. Ostatné (všeobecné) nefilatelistické výstavy
  • Poštová známka a grafika Martina Činovského BRATISLAVA 1991 v Bratislave

1992
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Mestská filatelistická výstava BRATISLAVA 1992 v Bratislave
  • Filatelistická výstava SLOVENSKO ´92 BRATISLAVA v Bratislave
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná filatelistická výstava EKOFILA 1992 v Nitre

1993
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Národná námetová filatelistická výstava EKOFILA v Nitre
  • Celoštátna výstava námetovej filatelie RUŽOMBEROK 1993 v Ružomberku
  • Filatelistická výstava JUNIORFILA ´93 vo Svite
  • Filatelistická výstava LAUGARICIO ´93 v Trenčíne - predseda org. výboru D. Slezák

1994
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Regionálna filatelistická výstava PODPOĽANIE ´94 v Detve
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Nesúťažná výstava poštových známok, mincí, medailí a faleristiky LAUGARICIO ´94 v Trenčíne - predseda org. výboru J. Korený

1995
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Medzinárodná filatelistická výstava DUNAJFILA 1995 v Bratislave - predseda org. výboru F. Martinka
  • Mládežnícka filatelistická výstava MEDACTAFILA ´95 v Nitre
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná výstava poštových známok k 70. výročiu vzniku klubu filatelistov LAUGARICIO ´95 v Trenčíne - predseda org. výboru I. Gunár

1996
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou OLYMPFILA '96 v Bratislave
  • Regionálna mládežnícka filatelistická výstava LEVICE ´96 v Leviciach

1997
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Republiková filatelistická výstava KOŠICE ´97 v Košiciach

1998
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Medzinárodná výstava poštových známok NITRAFILA 1998 v Nitre
  • Krajská filatelistická výstava poštových známok LAUGARICIO´98 v Trenčíne - predseda org. výboru I. Gunár
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná filatelistická výstava pri príležitosti 80. výročia Kragujevskej vojenskej vzbury v Trenčíne - predseda org. výboru J. Korený

1999
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • II. slovensko - poľská (družobná) filatelistická výstava BRATISLAVA '99 v Bratislave - predseda org. výboru M. Bachratý
  • Medzištátna filatelistická výstava Slovensko-Chorvatsko PODPOĽANIE ´99 v Detve
  • Regionálna výstava námetovej filatelie KOŠICE ´99 v Košiciach
  • Špecializovaná mládežnicka filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou EYODFILA v Poprade

2000
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Národná výstava olympijskej a športovej filatelie s medzinárodnou účasťou SLOVOLYMPFILA 2000 v Bratislave - predseda org. výboru E. Smažák
  • Filatelistická výstava LAUGARICIO 2000 v Trenčíne - predseda org. výboru I. Gunár
  • Filatelistická výstava "J. A. Komenský - učiteľ národov" v Trenčíne - predseda org. výboru J. Korený

2001
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Republiková filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou ŽILINFILA 2001 v Žiline
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • 2. Mestská filatelisticko – filokartistická výstava KOŠICE 2001 v Košiciach
  • Propagačná filatelistická výstava „Od Kórei po Cyprus“ v Trenčíne
  • Propagačná filatelistická výstava „RELIGFILA 2001“ v Močenku
  • Propagačná filatelistická výstava pri príležitosti 100. výročia dokončenia železničnej trate Trenčín - Topoľčany v Trenčíne

2002
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Medzinárodná (FEPA) výstava poštových známok SLOVENSKO 2002 v Bratislave - predseda org. výboru F. Martinka
  • Prvá filatelistická výstava jednorámových exponátov BYTČA 2002 v Bytči
  • Regionálna filatelistická výstava TOPFILA 2002 v Topoľčanoch
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná filatelistická výstava GORAZDOV MOČENOK 2002 v Močenku
  • Propagačná filatelistická výstava pri príležitosti 80. výročia Zemskej Hasičskej jednoty na Slovensku v Trenčíne

2003
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Medzinárodná filatelistická výstava NITRAFILA 2003 v Nitre
  • Krajská filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou LAUGARICIO 2003 v Trenčíne
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná filatelistická výstava MOČENOK 2003 v Močenku

2004
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Medzinárodná filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMPFILA 2004 v Bratislave - predseda org. výboru E. Smažák
  • Oblastná výstava poštových známok ZÁHORIE 2004 MALACKY v Malackách
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná filatelistická výstava „Naša cesta do NATO“ v Trenčíne
  • Propagačná filatelistická výstava „60. výročie SNP“ v Trenčíne
  • Propagačná filatelistická výstava „100 rokov futbalu v Trenčíne“ v Trenčíne
  • Propagačná filatelistická výstava „Trenčín v zrkadle pošty a filatelie“ v Trenčíne

2005
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Premiérová filatelistická výstava III. Stupňa ZBEHY 2005 v Zbehoch
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná filatelistická výstava „80. výročie založenia KF 52 – 19“ v Trenčíne
  • Propagačná filatelistická výstava „60. výročie oslobodenia 1945 – 2005" v Trenčíne
  • Propagačná výstava pri príležitosti 82. ročníka Medzinárodného maratónu mieru KOŠICE 2005 v Košiciach
  • Propagačná výstava „Známka. Banská Bystrica a filatelia“ v Banskej Bystrici

2006
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • Národná filatelistická výstava NITRA 2006 v Nitre
  • Filatelistická výstava III. stupňa POPRADFILA 2006 v Poprade
  • Mládežnícka filatelistická výstava POPRADFILA 2006 v Poprade
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná filatelistická výstava „Slovenské modré barety v službách mieru“ v Trenčíne
  • 7. Mestská filatelisticko-filokartistická výstava AGROFILA KOŠICE 2006 v Košiciach
  • Propagačná filatelistická výstava RELIGFILA 2006 v Močenku
  • Propagačná filatelistická výstava zo zbierok Iva Velikého v Trenčíne

2007
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • 6. slovensko - poľská (družobná) filatelistická výstava BRATISLAVA 2007 v Bratislave - predseda org. výboru M. Bachratý
  • Krajská filatelistická výstava GALAFILA 2007 v Galante
  • Regionálna filatelisitická výstava prvovystavovateľov RUŽOMBEROK 2007 v Ružomberku
  • Filatelistická výstava RUŽOMBEROK 2007 v Ružomberku
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • 8. Mestská filatelisticko-filokartistická výstava TECHFILA KOŠICE 2007 v Košiciach
  • III. Propagačná výstava poštových známok KEŽMAROK 2007 v Kežmarku
  • 1. Putovná filatelistická výstava „Odkaz solúnskych bratov a ich žiakov“ v Močenku a okolitých obciach
  • Klubová výstava ŽILINFILA 2007 v Žiline
 3. Ostatné (všeobecné) nefilatelistické výstavy
  • Výstava „Česko-slovenská známková tvorba - Dni českej kultúry“ v Nitre

2008
 1. Súťažné filatelistické výstavy
  • SLOVOLYMPFILA 2008 - Odborová filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie s medzinárodnou účasťou v Bratislave - predseda org. výboru E. Smažák
  • NITRAFILA 2008 - Medzinárodná religiózna filatelistická výstava v Nitre
  • TIRNAVIA 2008 - Regionálna výstava poštových známok s medzinárodnou účasťou v Trnave
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
  • Propagačná filatelistická výstava „Cesty M.R. Štefánika po svete“ v Trenčíne
  • Propagačná filatelistická výstava „Život so známkami“ v Trenčíne
  • Propagačná filatelistická výstava „Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941 - 1945“ v Trenčíne
  • 9. Mestská filatelisticko-filokartistická výstava KOŠICE 2008 v Košiciach
  • Propagačná filatelistická výstava „Ľudia – známky – pošta“ v Trenčíne

2009
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy

2010
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy

2011
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy

2012
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
 3. Ostatné (všeobecné) nefilatelistické výstavy

2013
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy

2014
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
 3. Ostatné (všeobecné) nefilatelistické výstavy

2015
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
 3. Ostatné (všeobecné) nefilatelistické výstavy

2016
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
 3. Ostatné (všeobecné) nefilatelistické výstavy

2017
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
 3. Ostatné (všeobecné) nefilatelistické výstavy

2018
 1. Súťažné filatelistické výstavy
 2. Nesúťažné (propagačné) filatelistické výstavy
 3. Ostatné (všeobecné) nefilatelistické výstavy


Pozri tiež:

PDF dokument Filatelistické výstavy ZSF na Slovensku (1993-2011) (prevzaté zo stránky ZSF www.slovenskafilatelia.sk)


Poďakovanie


Za poskytnuté informácie a podklady k jednotlivým výstavám ďakujeme najmä nasledovným zberateľom:
J. Korený (Trenčín), M. Ňaršík (Nitra), V. Jankovič (Bratislava).
Späť na úvodnú stránku História a súčasnosť slovenskej filatelie
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov