XVI. Letné paralympijské hry Tokio 2020 - Športová strelkyňa na vozíčku

Poštová známka vydaná pri príležitosti konania XVI. Letných paralympijských hier Tokio 2020 v japonskom Tokiu

24. 08. 2020

Filatelistické state

Filatelistické state
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:36

Odborná filatelistická literatúra - filatelistické state ZSF.


Vynikajúca séria odborných publikácií vydávaných ZSF zameraných na široké spektrum filatelistických oblastí, ktoré sumarizovali existujúce poznatky a prinášali priestor pre publikovanie nových objavov a zistení hlavne z územia Slovenska. V edícii vyšlo v rokoch 1982 - 1992 celkovo 33 zväzkov filatelistických statí. Niektoré zo zväzkov boli odvtedy obsahovo prekonané, no väčšina z nich je stále nepostrádateľnou pomôckou pre zberateľov.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 1
Malík, P. - Olah, J.: Zaujímavosti na československých známkach 1945 - 1981 , ZSF, Bratislava, 1982, 182 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 2
Bartoň, O. - Olah, J.: Československé poštové lístky 1945 - 1982, ZSF, Bratislava, 1982, 129 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 3
Bachratý, M. a kol.: Zborník článkov o československej poštovej známke a o poštovej histórii, ZSF, Bratislava, 1982, 134 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 4
Bartoň, O. - Zika, M.: Československé pohľadnice s natlačenou známkou 1950 - 1953, ZSF, Bratislava, 1983, 187 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 5
Bartoň, O. - Bortlík, V. - Olah, J. - Palkoska, V.: Československé celiny 1945 - 1982, ZSF, Bratislava, 1983, 122 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 6
Zrubec, S. - Čížek, J. - Jelenčiak, J. - Tomandl, J.: O otázkach tematického exponátu, ZSF, Bratislava, 1983, 108 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 7
Kavan, B. - Kučera, V. - Martinka, F. - Tekeľ, A.: Zborník článkov o aerofilatelii, ZSF, Bratislava, 1983, 164 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 8
Bartoň, O. - Gazda, A. - Malík, P. - Olah, J.: Špecializácia československých poštových známok 1945 - 1983, ZSF, Bratislava, 1983, 196 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 9
Gazda, A.: Bibliografia špecializácie československých poštových známok 1945 - 1983, I., ZSF, Bratislava, 1984, 164 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 10
Zrubec, S. - Kučera, V.: Tradície a súčasnosť, ZSF, Bratislava, 1984, 204 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 11
Gazda, A.: Bibliografia špecializácie československých poštových známok 1945 - 1984, II., ZSF, Bratislava, 1985, 162 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 12
Vlach, R.: Papier poštových známok a ich oddeľovanie, ZSF, Bratislava, 1985, 122 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 13
Kolektív: O teritoriálnej filatelii. Zborník článkov, ZSF, Bratislava, 1985.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 14
Plško, Š. - Barvulský, J. - Krampl, B.: Čo má vedieť filatelista, ZSF, Bratislava, 1985, 140 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 15
Olah, J. - a kol.: Československo 1945 - 1985, ZSF, Bratislava, 1985.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 16
Evinic, D.: Balíková pošta v Československu, ZSF, Bratislava, 1985, 156 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 17
Černý, J. - Tvrdý, I.: Rekomandačné nálepky a slovenské pošty 1940 - 1985, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 18
Poitz, B.: Sovietska zóna Nemecka a vznik NDR, ZSF, Bratislava, 1986, 101 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 19
Gazda, J. - Olah, J.: Československo 1985 - 1986, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 20
Martinka, F. a kol.: Celiny Československa 1945 - 1987, ZSF, Bratislava, 1987, 277 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 21
Kučera, V. a kol.: Filatelistický výber 1987, ZSF, Bratislava, 1987.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 22
Javorský, V.: Československé obálky prvého dňa, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 23
Tekeľ, J.: Poštovne na Slovensku 1902 - 1958, ZSF, Bratislava, 1988, 188 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 24
Hallon, P.: Poštovníctvo na Záhorí, ZSF, Bratislava, 1988, 232 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 25
Bartalský, Š.: Pečiatky Bratislavy, ZSF, Bratislava, 1988.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 26
Kučera, V. a kol.: Filatelistický výber 1988, ZSF, Bratislava, 1988.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 27
Obert, J.: Zmeny hraníc Slovenska a Podkarpatskej Rusi 1918 - 1947. Poštová odraz, ZSF, Bratislava, 1989, 164 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 28
Zrubec, S. a kol.: Filatelistický výber 1989, ZSF, Bratislava, 1989.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 29
Čížek, J.: Doplatné na území Československa, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 30
Priputen, V. - Martinka, F.: Poštové lístky ZSSR, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 31
Zrubec, S. a kol.: Filatelistický výber 1990, ZSF, Bratislava, 1990.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 32
Těšitel, A. - Tekeľ, J.: Vlakové poštové spoje v Česko-Slovensku 1938 - 1945, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 33
Olah, a kol.: Filatelistický výber 1992, ZSF, Bratislava, 1992, 161 s.
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov