Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state

Filatelistické state


Odborná filatelistická literatúra - filatelistické state ZSF.


Vynikajúca séria odborných publikácií vydávaných ZSF zameraných na široké spektrum filatelistických oblastí, ktoré sumarizovali existujúce poznatky a prinášali priestor pre publikovanie nových objavov a zistení hlavne z územia Slovenska. V edícii vyšlo v rokoch 1982 - 1992 celkovo 33 zväzkov filatelistických statí. Niektoré zo zväzkov boli odvtedy obsahovo prekonané, no väčšina z nich je stále nepostrádateľnou pomôckou pre zberateľov.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 1
Malík, P. - Olah, J.: Zaujímavosti na československých známkach 1945 - 1981 , ZSF, Bratislava, 1982, 182 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 2
Bartoň, O. - Olah, J.: Československé poštové lístky 1945 - 1982, ZSF, Bratislava, 1982, 129 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 3
Bachratý, M. a kol.: Zborník článkov o československej poštovej známke a o poštovej histórii, ZSF, Bratislava, 1982, 134 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 4
Bartoň, O. - Zika, M.: Československé pohľadnice s natlačenou známkou 1950 - 1953, ZSF, Bratislava, 1983, 187 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 5
Bartoň, O. - Bortlík, V. - Olah, J. - Palkoska, V.: Československé celiny 1945 - 1982, ZSF, Bratislava, 1983, 122 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 6
Zrubec, S. - Čížek, J. - Jelenčiak, J. - Tomandl, J.: O otázkach tematického exponátu, ZSF, Bratislava, 1983, 108 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 7
Kavan, B. - Kučera, V. - Martinka, F. - Tekeľ, A.: Zborník článkov o aerofilatelii, ZSF, Bratislava, 1983, 164 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 8
Bartoň, O. - Gazda, A. - Malík, P. - Olah, J.: Špecializácia československých poštových známok 1945 - 1983, ZSF, Bratislava, 1983, 196 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 9
Gazda, A.: Bibliografia špecializácie československých poštových známok 1945 - 1983, I., ZSF, Bratislava, 1984, 164 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 10
Zrubec, S. - Kučera, V.: Tradície a súčasnosť, ZSF, Bratislava, 1984, 204 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 11
Gazda, A.: Bibliografia špecializácie československých poštových známok 1945 - 1984, II., ZSF, Bratislava, 1985, 162 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 12
Vlach, R.: Papier poštových známok a ich oddeľovanie, ZSF, Bratislava, 1985, 122 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 13
Kolektív: O teritoriálnej filatelii. Zborník článkov, ZSF, Bratislava, 1985.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 14
Plško, Š. - Barvulský, J. - Krampl, B.: Čo má vedieť filatelista, ZSF, Bratislava, 1985, 140 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 15
Olah, J. - a kol.: Československo 1945 - 1985, ZSF, Bratislava, 1985.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 16
Evinic, D.: Balíková pošta v Československu, ZSF, Bratislava, 1985, 156 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 17
Černý, J. - Tvrdý, I.: Rekomandačné nálepky a slovenské pošty 1940 - 1985, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 18
Poitz, B.: Sovietska zóna Nemecka a vznik NDR, ZSF, Bratislava, 1986, 101 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 19
Gazda, J. - Olah, J.: Československo 1985 - 1986, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 20
Martinka, F. a kol.: Celiny Československa 1945 - 1987, ZSF, Bratislava, 1987, 277 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 21
Kučera, V. a kol.: Filatelistický výber 1987, ZSF, Bratislava, 1987.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 22
Javorský, V.: Československé obálky prvého dňa, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 23
Tekeľ, J.: Poštovne na Slovensku 1902 - 1958, ZSF, Bratislava, 1988, 188 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 24
Hallon, P.: Poštovníctvo na Záhorí, ZSF, Bratislava, 1988, 232 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 25
Bartalský, Š.: Pečiatky Bratislavy, ZSF, Bratislava, 1988.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 26
Kučera, V. a kol.: Filatelistický výber 1988, ZSF, Bratislava, 1988.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 27
Obert, J.: Zmeny hraníc Slovenska a Podkarpatskej Rusi 1918 - 1947. Poštová odraz, ZSF, Bratislava, 1989, 164 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 28
Zrubec, S. a kol.: Filatelistický výber 1989, ZSF, Bratislava, 1989.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 29
Čížek, J.: Doplatné na území Československa, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 30
Priputen, V. - Martinka, F.: Poštové lístky ZSSR, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 31
Zrubec, S. a kol.: Filatelistický výber 1990, ZSF, Bratislava, 1990.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 32
Těšitel, A. - Tekeľ, J.: Vlakové poštové spoje v Česko-Slovensku 1938 - 1945, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 33
Olah, a kol.: Filatelistický výber 1992, ZSF, Bratislava, 1992, 161 s.
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra

Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:36 Poslať komentár

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Správne je správne, aj keď sú všetci proti, a zlé je zlé, aj keď sú všetci za.

(anonym)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.