Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state

Filatelistické state


Odborná filatelistická literatúra - filatelistické state ZSF.


Vynikajúca séria odborných publikácií vydávaných ZSF zameraných na široké spektrum filatelistických oblastí, ktoré sumarizovali existujúce poznatky a prinášali priestor pre publikovanie nových objavov a zistení hlavne z územia Slovenska. V edícii vyšlo v rokoch 1982 - 1992 celkovo 33 zväzkov filatelistických statí. Niektoré zo zväzkov boli odvtedy obsahovo prekonané, no väčšina z nich je stále nepostrádateľnou pomôckou pre zberateľov.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 1
Malík, P. - Olah, J.: Zaujímavosti na československých známkach 1945 - 1981 , ZSF, Bratislava, 1982, 182 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 2
Bartoň, O. - Olah, J.: Československé poštové lístky 1945 - 1982, ZSF, Bratislava, 1982, 129 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 3
Bachratý, M. a kol.: Zborník článkov o československej poštovej známke a o poštovej histórii, ZSF, Bratislava, 1982, 134 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 4
Bartoň, O. - Zika, M.: Československé pohľadnice s natlačenou známkou 1950 - 1953, ZSF, Bratislava, 1983, 187 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 5
Bartoň, O. - Bortlík, V. - Olah, J. - Palkoska, V.: Československé celiny 1945 - 1982, ZSF, Bratislava, 1983, 122 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 6
Zrubec, S. - Čížek, J. - Jelenčiak, J. - Tomandl, J.: O otázkach tematického exponátu, ZSF, Bratislava, 1983, 108 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 7
Kavan, B. - Kučera, V. - Martinka, F. - Tekeľ, A.: Zborník článkov o aerofilatelii, ZSF, Bratislava, 1983, 164 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 8
Bartoň, O. - Gazda, A. - Malík, P. - Olah, J.: Špecializácia československých poštových známok 1945 - 1983, ZSF, Bratislava, 1983, 196 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 9
Gazda, A.: Bibliografia špecializácie československých poštových známok 1945 - 1983, I., ZSF, Bratislava, 1984, 164 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 10
Zrubec, S. - Kučera, V.: Tradície a súčasnosť, ZSF, Bratislava, 1984, 204 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 11
Gazda, A.: Bibliografia špecializácie československých poštových známok 1945 - 1984, II., ZSF, Bratislava, 1985, 162 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 12
Vlach, R.: Papier poštových známok a ich oddeľovanie, ZSF, Bratislava, 1985, 122 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 13
Kolektív: O teritoriálnej filatelii. Zborník článkov, ZSF, Bratislava, 1985.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 14
Plško, Š. - Barvulský, J. - Krampl, B.: Čo má vedieť filatelista, ZSF, Bratislava, 1985, 140 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 15
Olah, J. - a kol.: Československo 1945 - 1985, ZSF, Bratislava, 1985.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 16
Evinic, D.: Balíková pošta v Československu, ZSF, Bratislava, 1985, 156 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 17
Černý, J. - Tvrdý, I.: Rekomandačné nálepky a slovenské pošty 1940 - 1985, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 18
Poitz, B.: Sovietska zóna Nemecka a vznik NDR, ZSF, Bratislava, 1986, 101 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 19
Gazda, J. - Olah, J.: Československo 1985 - 1986, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 20
Martinka, F. a kol.: Celiny Československa 1945 - 1987, ZSF, Bratislava, 1987, 277 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 21
Kučera, V. a kol.: Filatelistický výber 1987, ZSF, Bratislava, 1987.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 22
Javorský, V.: Československé obálky prvého dňa, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 23
Tekeľ, J.: Poštovne na Slovensku 1902 - 1958, ZSF, Bratislava, 1988, 188 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 24
Hallon, P.: Poštovníctvo na Záhorí, ZSF, Bratislava, 1988, 232 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 25
Bartalský, Š.: Pečiatky Bratislavy, ZSF, Bratislava, 1988.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 26
Kučera, V. a kol.: Filatelistický výber 1988, ZSF, Bratislava, 1988.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 27
Obert, J.: Zmeny hraníc Slovenska a Podkarpatskej Rusi 1918 - 1947. Poštová odraz, ZSF, Bratislava, 1989, 164 s.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 28
Zrubec, S. a kol.: Filatelistický výber 1989, ZSF, Bratislava, 1989.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 29
Čížek, J.: Doplatné na území Československa, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 30
Priputen, V. - Martinka, F.: Poštové lístky ZSSR, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 31
Zrubec, S. a kol.: Filatelistický výber 1990, ZSF, Bratislava, 1990.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 32
Těšitel, A. - Tekeľ, J.: Vlakové poštové spoje v Česko-Slovensku 1938 - 1945, ZSF, Bratislava.

FILATELISTICKÉ STATE ZSF č. 33
Olah, a kol.: Filatelistický výber 1992, ZSF, Bratislava, 1992, 161 s.
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra

Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:36 Poslať komentár

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické state
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

To, kam smeruje, je dôležitejšie, ako to, akou rýchlosťou tam dôjdete.

(Stephen R. Covey)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.