Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/3 (119)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

19. 09. 2023

Filatelistické výstavy:
Filatelistická výstava pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie

Filatelistická výstava pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie
Miesto: Holíčsky zámok (objekt Depozit pri vinárni), Holíč
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 16. 06. 2017 - 17. 06. 2017

Pozvanie na filatelistickú výstavu zo zbierok Klubu filatelistov KF 52-13 v Holíči pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie, ako súčasť 14. ročníka Tereziánskych dní v Holíči


Mesto Holíč a Klub filatelistov v Holíči Vás pozývajú na FILATELISTICKÚ VÝSTAVU usporiadanú pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie zo zbierok členov KF 52-13 Holíč.

V dňoch 16. - 17. júna 2017 sa v meste Holíč konajú oslavy 300. výročia narodenia Márie Terézie, ako súčasť 14. ročníka Tereziánskych dní v Holíči. Podujatie sa konaná v areáli národnej kultúrnej pamiatky Holíčsky zámok, ktorý bol letným sídlom Márie Terézie.

TEREZIÁNSKE DNI 2017

Súčasťou podujatia je napríklad:

  • Usporiadanie filatelistickej výstavy zo zbierok Klubu filatelistov KF 52-13 v Holíči (jeden z exponátov je aj na tému Tereziánska doba). Otvorenie výstavy sa uskutoční 16. júna 2017 o 14:00 h. Výstava potrvá do 17. júna 2017 do 20:00 h
  • Vydanie katalógu – exponát vystavovaný na výstave 16. - 17. 6. 2017 na tému Tereziánska doba zo zbierok členov klubu, formát katalógu A5, 52 strán.
  • Používanie príležitostnej poštovej pečiatky v piatok 16. 6. 2017 – pripravil POFIS na podnet Klubu filatelistov v Holíči, autor návrhu A. Ferda POFIS) (pozn.: kolegovia z Handlovej sa len pridali a využili rovnaký námet na ich pečiatku).
  • Vydanie oficiálneho poštového lístka s prítlačou na tému 300. výročie narodenia Márie Terézie – vydáva POFIS pod číslom 269 CDV 243/17, na podnet Klubu filatelistov v Holíči.
  • Vydanie pamätného listu na tému 300. výročie narodenia Márie Terézie – vydáva Klubu filatelistov v Holíči v dvoch prevedeniach s predtlačenou pečiatkou a bez pečiatky, autor návrhu A. Ferda (POFIS).
  • Zriadenie príležitostnej poštovej priehradky počas Tereziánskych dní.
TEREZIÁNSKE DNI 2017

TEREZIÁNSKE DNI 2017

V rámci otvorenia výstavy bude predané ocenenie:

  • p. Ladislavovi Kuklišovi (čestné uznanie od SČF za rozvoj filatelie, ocenenie primátora mesta),
  • p. Márii Hudecovej (čestné uznanie od SČF – I. stupeň)

Ďalšie informácie o podujatí:
TEREZIÁNSKE DNI 2017, Tereziánske dni Holíč 2017 - 14. ročníkx.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov