AICO Annual Report 2021 - Výročná správa Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov za rok 2021

Prehľad aktivít Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) za rok 2021 vo forme oficiálnej výročnej správy.

07. 08. 2022

Filatelistické výstavy:
Filatelistická výstava pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie

Filatelistická výstava pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie
Miesto: Holíčsky zámok (objekt Depozit pri vinárni), Holíč
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 16. 06. 2017 - 17. 06. 2017

Pozvanie na filatelistickú výstavu zo zbierok Klubu filatelistov KF 52-13 v Holíči pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie, ako súčasť 14. ročníka Tereziánskych dní v Holíči


Mesto Holíč a Klub filatelistov v Holíči Vás pozývajú na FILATELISTICKÚ VÝSTAVU usporiadanú pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie zo zbierok členov KF 52-13 Holíč.

V dňoch 16. - 17. júna 2017 sa v meste Holíč konajú oslavy 300. výročia narodenia Márie Terézie, ako súčasť 14. ročníka Tereziánskych dní v Holíči. Podujatie sa konaná v areáli národnej kultúrnej pamiatky Holíčsky zámok, ktorý bol letným sídlom Márie Terézie.

TEREZIÁNSKE DNI 2017

Súčasťou podujatia je napríklad:

  • Usporiadanie filatelistickej výstavy zo zbierok Klubu filatelistov KF 52-13 v Holíči (jeden z exponátov je aj na tému Tereziánska doba). Otvorenie výstavy sa uskutoční 16. júna 2017 o 14:00 h. Výstava potrvá do 17. júna 2017 do 20:00 h
  • Vydanie katalógu – exponát vystavovaný na výstave 16. - 17. 6. 2017 na tému Tereziánska doba zo zbierok členov klubu, formát katalógu A5, 52 strán.
  • Používanie príležitostnej poštovej pečiatky v piatok 16. 6. 2017 – pripravil POFIS na podnet Klubu filatelistov v Holíči, autor návrhu A. Ferda POFIS) (pozn.: kolegovia z Handlovej sa len pridali a využili rovnaký námet na ich pečiatku).
  • Vydanie oficiálneho poštového lístka s prítlačou na tému 300. výročie narodenia Márie Terézie – vydáva POFIS pod číslom 269 CDV 243/17, na podnet Klubu filatelistov v Holíči.
  • Vydanie pamätného listu na tému 300. výročie narodenia Márie Terézie – vydáva Klubu filatelistov v Holíči v dvoch prevedeniach s predtlačenou pečiatkou a bez pečiatky, autor návrhu A. Ferda (POFIS).
  • Zriadenie príležitostnej poštovej priehradky počas Tereziánskych dní.
TEREZIÁNSKE DNI 2017

TEREZIÁNSKE DNI 2017

V rámci otvorenia výstavy bude predané ocenenie:

  • p. Ladislavovi Kuklišovi (čestné uznanie od SČF za rozvoj filatelie, ocenenie primátora mesta),
  • p. Márii Hudecovej (čestné uznanie od SČF – I. stupeň)

Ďalšie informácie o podujatí:
TEREZIÁNSKE DNI 2017, Tereziánske dni Holíč 2017 - 14. ročníkx.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov