Lecture (KF 00-15): Postal history of the Czech lands 1850 - 1858, rarities and attractions

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)

04. 03. 2021

Philatelic Exhibitions:
Philatelic exhibition on the occasion of the 300th birth anniversary of Maria Theresa

Philatelic exhibition on the occasion of the 300th birth anniversary of Maria Theresa
Location: Holíčsky zámok (objekt Depozit pri vinárni), Holíč
Entry: Free (no admission)
Date: 16. 06. 2017 - 17. 06. 2017

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitiation to the Philatelic exhibition on the occasion of the 300th birth anniversary of Maria Theresa in Holic (Slovakia).


Mesto Holíč a Klub filatelistov v Holíči Vás pozývajú na FILATELISTICKÚ VÝSTAVU usporiadanú pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie zo zbierok členov KF 52-13 Holíč.

V dňoch 16. - 17. júna 2017 sa v meste Holíč konajú oslavy 300. výročia narodenia Márie Terézie, ako súčasť 14. ročníka Tereziánskych dní v Holíči. Podujatie sa konaná v areáli národnej kultúrnej pamiatky Holíčsky zámok, ktorý bol letným sídlom Márie Terézie.

TEREZIÁNSKE DNI 2017

Súčasťou podujatia je napríklad:

  • Usporiadanie filatelistickej výstavy zo zbierok Klubu filatelistov KF 52-13 v Holíči (jeden z exponátov je aj na tému Tereziánska doba). Otvorenie výstavy sa uskutoční 16. júna 2017 o 14:00 h. Výstava potrvá do 17. júna 2017 do 20:00 h
  • Vydanie katalógu – exponát vystavovaný na výstave 16. - 17. 6. 2017 na tému Tereziánska doba zo zbierok členov klubu, formát katalógu A5, 52 strán.
  • Používanie príležitostnej poštovej pečiatky v piatok 16. 6. 2017 – pripravil POFIS na podnet Klubu filatelistov v Holíči, autor návrhu A. Ferda POFIS) (pozn.: kolegovia z Handlovej sa len pridali a využili rovnaký námet na ich pečiatku).
  • Vydanie oficiálneho poštového lístka s prítlačou na tému 300. výročie narodenia Márie Terézie – vydáva POFIS pod číslom 269 CDV 243/17, na podnet Klubu filatelistov v Holíči.
  • Vydanie pamätného listu na tému 300. výročie narodenia Márie Terézie – vydáva Klubu filatelistov v Holíči v dvoch prevedeniach s predtlačenou pečiatkou a bez pečiatky, autor návrhu A. Ferda (POFIS).
  • Zriadenie príležitostnej poštovej priehradky počas Tereziánskych dní.
TEREZIÁNSKE DNI 2017

TEREZIÁNSKE DNI 2017

V rámci otvorenia výstavy bude predané ocenenie:

  • p. Ladislavovi Kuklišovi (čestné uznanie od SČF za rozvoj filatelie, ocenenie primátora mesta),
  • p. Márii Hudecovej (čestné uznanie od SČF – I. stupeň)

Ďalšie informácie o podujatí:
TEREZIÁNSKE DNI 2017, Tereziánske dni Holíč 2017 - 14. ročníkx.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists