Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Jarná zberateľská burza v Malackách

Filatelistická výstava III. stupňa POPRADFILA 2018

Filatelistická výstava III. stupňa POPRADFILA 2018

Filatelistická výstava III. stupňa POPRADFILA 2018


Popis: Pozvanie na filatelistickú výstavu III. stupňa POPRADFILA 2018 v Poprade

Miesto: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, Poprad

Vstup: Bližšie neurčený

Dátum: 27. 04. 2018 - 06. 05. 2018

Filatelistická výstava III. stupňa POPRADFILA 2018

Filatelistická výstava III. stupňa


POPRADFILA 2018
Usporiadateľ výstavy:
    Usporiadateľom výstavy je Zväz slovenských filatelistov.

Organizátori výstavy:
    Organizátor filatelistickej výstavy je Klub filatelistov 54-17 Poprad v spolupráci
    Výstavu po dobu prípravy a konania zastupuje Organizačný výbor výstavy, ktorý má
    rozhodovaciu právomoc.

Miesto a dátum konania filatelistickej výstavy:
    Výstava sa uskutoční 27. apríla až 6. mája 2018
    v Podtatranskom múzeu v Poprade, Vajanského 72/4, Poprad
    Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v piatok 27. apríla 2018 o 15.00 hod.
    Vyhodnotenie výstavy sa uskutoční 6. mája 2018 o 13.00 hod.
    Otváracia doba výstavy pre verejnosť v čase otváracích hodín Podtatranského múzea,
    od 9.00 do 18.00 hod.

Kvalifikácia exponátov:
    Na výstavu III. stupňa sa prednostne prijímajú nové, doposiaľ nevystavené
    exponáty.
    Na výstavu možno prijať a potvrdiť iba tie exponáty, ktoré majú potvrdenú
    prihlášku vystavovateľa klubom filatelistov alebo Združením klubov filatelistov.
    Individuálny člen Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) si nechá prihlášku potvrdiť
    sekretariátom ZSF. Prihláška exponátu triedy mládeže musí obsahovať potvrdenie
    o dátume narodenia vedúcim krúžku mladých.
    Organizačný výbor výstavy si vyhradzuje právo neprijať exponát z kapacitných
    dôvodov alebo iných odôvodnených príčin.

Termín podávania prihlášok
      Vyplnené a podpísané prihlášky treba doručiť do 15. marca 2018.

Potvrdenie o prijatí exponátu
      Potvrdenie o prijatí exponátu obdržia vystavovatelia do 31. marca 2018.

Adresa organizačného výboru:
        Rastislav Ovšonka
        Ústecko-Orlická 12
        058 01 Poprad

Informácie o výstave:
      Aktuálne informácie o výstave a stave príprav sú priebežne zverejňované na
      internetovej stránke Klubu filatelistov v Poprade: www.kfpoprad.estranky.sk.
      Písomná komunikácia s organizačným výborom výstavy na adrese organizačného
      výboru.
      Elektronická komunikácia na e-mailovej adrese: kfpoprad@gmail.com.
      Telefonický kontakt: Rastislav Ovšonka - 0905 202 703,Dokumenty na stiahnutie:

PDF dokument Propozície filatelistickej výstavy POPRADFILA 2018

PDF dokument Prihláška exponátu na filatelistickú výstavu POPRADFILA 2018 (PDF)

PDF dokument Prihláška exponátu na filatelistickú výstavu POPRADFILA 2018 (Word)

Súvisiace podujatia (1):

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Archeologická lokalita Poprad-Matejovce v PopradeSlávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Archeologická lokalita Poprad-Matejovce v Poprade Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Filatelistická výstava III. stupňa POPRADFILA 2018

Filatelistická výstava III. stupňa POPRADFILA 2018
Filatelistická výstava III. stupňa POPRADFILA 2018
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Nech robíte akúkoľvek prácu, vašou konkurenciou sú ľudia, ktorí svoju prácu zbožňujú. Ak vás vaša práca nebaví, konkurencia vás prevalcuje.

(Andrew Matthews)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.