Osobnosti: Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - 150. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenského prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa, úradníka a politika Jozefa Gregora Tajovského (1874 - 1940).

18. 10. 2024

Filatelistické výstavy:
Filatelistická výstava II. a III. stupňa POPRADFILA 2012 v Poprade

Filatelistická výstava II. a III. stupňa POPRADFILA 2012 v Poprade
Miesto: Tatranská galéria, Hviezdoslavova 12, Poprad
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 28. 09. 2012 - 06. 10. 2012

Filatelistická výstava II. a III. stupňa POPRADFILA 2012 organizovaná pri príležitosti 100. výročia postavenia objektu Elektrárne Tatranskej galérie v Poprade, registrovanej v ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.Filatelistická výstava II. a III. stupňa

POPRADFILA 2012Usporiadateľ výstavy:
    Zväz slovenských filatelistov

Spoluusporiadatelia výstavy:
    Slovenská pošta, a.s.
    Tatranská galéria
    Prešovský samosprávny kraj

Organizátori výstavy:
    Klub filatelistov 54-17 Poprad

Dátum uskutočnenia výstavy:
    28. september – 6. október 2012 (Pozor! Zmena termínu!)

Miesto konania výstavy:
    Tatranská galéria, Hviezdoslavova 12, Poprad

Exponáty
    A) Nesúťažné exponáty
        Oficiálna trieda
            Exponáty Slovenskej pošty, a. s.
            Exponáty výtvarníkov (tvorcov slovenských poštových známok)
        Ostatné nesúťažné triedy
            Vyžiadané exponáty
    B) Súťažné exponáty
        Trieda tradičnej filatelie
        Trieda poštovej histórie
        Trieda poštových celín
        Trieda aerofilatelie
        Trieda astrofilatelie
        Trieda tematickej filatelie
        Trieda fiskálnej filatelie
        Trieda maxifilatelie
        Trieda mládeže
        Trieda filatelistickej literatúry
        Otvorená trieda

Kvalifikácia exponátov:
    Na výstavu II. stupňa môžu byť prijaté iba exponáty, ktoré na niektorej
    z predchádzajúcich výstav III. stupňa získali najmenej veľkú striebornú medailu
    (60 bodov), v triede mládeže aspoň striebornú medailu (55 bodov).
    Na výstavu III. stupňa sa prednostne prijímajú nové, doposiaľ nevystavené
    exponáty.
    Na výstavu možno prijať a potvrdiť iba tie exponáty, ktoré majú potvrdenú
    prihlášku vystavovateľa klubom filatelistov alebo Združením klubov filatelistov.
    Individuálny člen Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) si nechá prihlášku potvrdiť
    sekretariátom ZSF. Prihláška exponátu triedy mládeže musí obsahovať potvrdenie
    o dátume narodenia vedúcim krúžku mladých.
    Organizačný výbor výstavy si vyhradzuje právo neprijať exponát z kapacitných
    dôvodov alebo iných odôvodnených príčin.

Program výstavy
    28. 10. 2012     Vernisáž výstavy (Príležitostná pečiatka:
                        Filatelistická výstava POPRADFILA 2012 )
    28. 9. - 6. 10. 2011     Súťažná časť výstavy
    6. 10. 2012     Palmáre výstavy
    6. 10. 2012     Beseda vystavovateľov s výstavnou porotou
    6. 10. 2012     Podtatranská filatelistická burza v Poprade

Výstavné publikácie
      Katalóg
      Palmáre

Výstavné poplatky
      Členovia ZSF neplatia výstavné poplatky

Propagácia výstavy:
      K výstave bude vyrobená príležitostná poštová pečiatka, prítlač na obálku a lístok,
      celinová obálka s prítlačou.

Termín podávania prihlášok
      Vyplnené a podpísané prihlášky podľa predtlače prílohy č. 1 a č. 2 Výstavného
      poriadku ZSF treba doručiť do 30. júna 2012.

Potvrdenie o prijatí exponátu
      Potvrdenie o prijatí exponátu obdržia vystavovatelia do 31. júla 2012 spolu
      s Bulletinom č. 2.

Adresa organizačného výboru
  Prihlášky zasielať na adresu:
        Rastislav Ovšonka
        Ústecko-Orlická 12
        058 01 Poprad

Informácie o výstave:
      Aktuálne informácie o výstave a stave príprav sú priebežne zverejňované na
      internetovej stránke Klubu filatelistov v Poprade: www.kfpoprad.estranky.sk.
      Písomná komunikácia s organizačným výborom výstavy na adrese organizačného
      výboru.
      Elektronická komunikácia na e-mailovej adrese: kfpoprad@gmail.com.
      Telefonický kontakt:
            Rastislav Ovšonka - 0905 202 703,
            Josef Rančák - 0907 949 956.Dokumenty na stiahnutie:

PDF dokument POPRADFILA 2012 - Bulletin č. 1

PDF dokument POPRADFILA 2012 - Bulletin č. 2

PDF dokument POPRADFILA 2012 - Bulletin č. 3

PDF dokument Prihláška na filatelistickú výstavu POPRADFILA 2012 (mládež)

PDF dokument Prihláška na filatelistickú výstavu POPRADFILA 2012 (dospelý)


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov