Pandémia COVID-19

Príležitostná poštová známka vydaná ako upozornenie na pandémiu koronavírusu COVID-19

21. 08. 2020

Príležitostná pečiatka:
Filatelistická výstava 140. VÝROČIE NARODENIA GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Filatelistická výstava 140. VÝROČIE NARODENIA GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Deň používania: 21. 07. 2020
Koniec platnosti: 21. 07. 2020
 
Pošta: PIEŠŤANY 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Piešťanoch pri príležitosti otvorenia filatelisticke výstavy 140. VÝROČIE NARODENIA GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA


Textový motív: FILATELISTICKÁ VÝSTAVA - 140. VÝROČIE NARODENIA GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Obrazový motív: Portrét Milana Rastislava Štefánika v klobúku a s paličkou, v pozadí štylizovaná poštová známka

Tematický popis a súvislosti:

Mestské kultúrne stredisko Piešťany a Spolok filatelistov Imricha Wintera Vás srdečne pozývajú na filatelistickú výstavu pri príležitosti 140. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika v dňoch 21. júla - 4. augusta v kine FONTÁNA v Piešťanoch. Slávnostná vernisáž výstavy výstavy sa uskutoční v utorok 21. 7. 2020 o 17.00 hod. Výstava bude otvorená pred a počas premietania filmových predstavení.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov