New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2024/1 (121)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

01. 04. 2024

Commemorative Postmark:
Philatelic Exhibition 140th BIRTH ANNIVERSARY OF GENERAL MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

Philatelic Exhibition 140th BIRTH ANNIVERSARY OF GENERAL MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
Day of use: 21. 07. 2020
Valid until: 21. 07. 2020
 
Post office: PIEŠŤANY 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Piestanya on the occasion of the opening of the Philatelic Exhibition 140th BIRTH ANNIVERSARY OF GENERAL MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK


Text motifs: FILATELISTICKÁ VÝSTAVA - 140. VÝROČIE NARODENIA GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Pictorial motifs: Portrét Milana Rastislava Štefánika v klobúku a s paličkou, v pozadí štylizovaná poštová známka

Thematic description and context:

Mestské kultúrne stredisko Piešťany a Spolok filatelistov Imricha Wintera usporiadali filatelistickú výstavu pri príležitosti 140. výročia narodenia gen. Milana Rastislava Štefánika v dňoch 21. júla - 4. augusta v kine FONTÁNA v Piešťanoch. Slávnostná vernisáž výstavy výstavy sa uskutočnila v utorok 21. 7. 2020 o 17.00 hod. Výstava bola otvorená pred a počas premietania filmových predstavení.


Author (source) of the description: Vojtech Jankovič


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists