Autors artistic graphic sheet with a stamp for the visit of Pope Francis to Slovakia

Special offer - an autors artistic graphic sheet with a postage stamp for the visit of Pope Francis to Slovakia.

14. 09. 2021

Commemorative Postmark:
140th birth anniversary of Milan Rastislav Štefánik

140th birth anniversary of Milan Rastislav Štefánik
Day of use: 12. 09. 2020
 
Post office: HOLÍČ 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Holíč on the occassion of the 140th birth anniversary of Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919)


Text motifs: 140. VÝROČIE / NARODENIA / M. R. ŠTEFÁNIKA

Pictorial motifs: Rodný dom Milana Rastislava Štefánika

Thematic description and context:

Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 – 4. 5. 1919) – vedec, diplomat, vojak a politik. Roku 1904 absolvoval štúdium filozofie a astronómie na Karlovej univerzite v Prahe, potom odišiel do Paríža, kde pracoval v hvezdárni Meudon, neskôr v spoločnosti montblancských hvezdární. Absolvoval viacero významných astronomických pozorovaní na rôznych kontinentoch a počas výskumných ciest plnil aj diplomatické úlohy z poverenia francúzskej vlády. Roku 1912 získal francúzske občianstvo. Po vypuknutí prvej svetovej vojny vstúpil do francúzskej armády a ako vojenský pilot sa zúčastnil bojov vo Francúzsku a na Balkáne. Vo francúzskej armáde získal hodnosť brigádneho generála z titulu poslania. Roku 1915 spolu s T. G. Masarykom a E. Benešom založil v Paríži Národnú radu česko-slovenskú, ktorá si vytýčila za úlohu oslobodiť Slovákov a Čechov z pozície utláčaných národov Rakúsko-Uhorska. Ako vojak a diplomat sa pričinil najmä o politické uznanie Rady a vytvorenie jej ozbrojených síl – légií – vo Francúzsku, Taliansku a Rusku, ktoré bojovali na strane Dohody. Po vytvorení ČSR roku 1918 bol menovaný do funkcie ministra vojny. Pri návrate domov za dodnes neobjasnených okolností zahynul pri leteckom nešťastí neďaleko Bratislavy. V slovenskej spoločnosti sa jeho osoba stala symbolom zápasu za národnú rovnoprávnosť a nezávislosť, slobodu a demokraciu.


Author (source) of the description: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Possibility to get this special cancellation


If you are interested in getting this special cancellation on postal card or envelope, please, send your request by email: filanotes@gmail.com
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists