Pošta: Filatelistická olympiáda mladých filatelistov 2016 - www.postoveznamky.sk

Osobnosti: Andrej Sládkovič (1820 – 1872) - 200. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia slovenského evanjelického kňaza, básnika, kritika literárnych a dramatických prác, publicistu a prekladateľa Andreja Sládkoviča (1820 – 1872).

31. 03. 2020

Príležitostná pečiatka:
Filatelistická olympiáda mladých filatelistov 2016

Filatelistická olympiáda mladých filatelistov 2016
Deň používania: 24. 06. 2016
 
Pošta: BELUŠA
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Beluši pri príležitosti konania Filatelistickej olympiády mladých filatelistov 2016.


Textový motív: FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA / MLADÝCH FILATELISTOV

Obrazový motív: Bežiaci poštár s listom v ruke.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov