Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Príležitostná pečiatka:
Filatelistická olympiáda mladých filatelistov 2016

Filatelistická olympiáda mladých filatelistov 2016
Deň používania: 24. 06. 2016
 
Pošta: BELUŠA
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Beluši pri príležitosti konania Filatelistickej olympiády mladých filatelistov 2016.


Textový motív: FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA / MLADÝCH FILATELISTOV

Obrazový motív: Bežiaci poštár s listom v ruke.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov