Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

24. 04. 2024

Rozhovory a spoločenská kronika:
Filatelistická Nitra medzinárodne

Filatelistická Nitra medzinárodne
Autor: Milan Šajgalík
Zdroj: Magazín SLOVENSKO
Publikované: 27. 05. 2020 16:03

Popularizačný článok určený aj pre nefilatelistickú verejnosť venovaný filatelistickej výstave s religióznou tematikou NITRAFILA 2008.


Milan Šajgalík: Filatelistická Nitra medzinárodne


Propagovanie slovenských poštových známok a predstavovanie ich námetov je dôležitou formou zachovania zberateľského hobby, no i rozpoznania významu poštových známok nielen ako dokladov o úhrade poštovného, ale tiež ako nositeľov informácií o Slovensku, jeho krásach, osobnostiach i spoločenských, športových, kultúrnych a politických aktivitách. K jedným z najaktívnejších propagátorov poštových známok formou informačných článkov v nefilatelistických médiách je dlhoročný nitriansky zberateľ, vystavovateľ, funkcionár a publicista a vydavateľ MVDr. Milan Šajgalík. Okrem zbierania a príprave filatelistických exponátov venuje svoj čas a energiu propagácii slovenských poštových známok a ich zbierania medzi "laickou" verejnosťou a to najmä v tlačených médiách.

Milan Šajgalík pri príležitosti konania medzinárodnej filatelistickej výstavy s religióznou tematikou NITRAFILA 2008 publikoval filatelistický článok Filatelistická Nitra medzinárodne v magazíne Matice slovenskej SLOVENSKO 2-3/2008 (str. 37 - 38).

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Príspevok na stiahnutie: PDF dokument Milan Šalgalík: Filatelistická Nitra medzinárodne (PDF)


Autor: Milan Šajgalík

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov