Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Interviews and social news:
Philatelic Nitra internationally

Philatelic Nitra internationally
Author: Milan Šajgalík
Source: Magazín SLOVENSKO
Published: 27. 05. 2020 16:03

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

A popularization article intended also for the non-philatelic public devoted to the philatelic exhibition with a religious thematics NITRAFILA 2008.


Milan Šajgalík: Filatelistická Nitra medzinárodne


Propagovanie slovenských poštových známok a predstavovanie ich námetov je dôležitou formou zachovania zberateľského hobby, no i rozpoznania významu poštových známok nielen ako dokladov o úhrade poštovného, ale tiež ako nositeľov informácií o Slovensku, jeho krásach, osobnostiach i spoločenských, športových, kultúrnych a politických aktivitách. K jedným z najaktívnejších propagátorov poštových známok formou informačných článkov v nefilatelistických médiách je dlhoročný nitriansky zberateľ, vystavovateľ, funkcionár a publicista a vydavateľ MVDr. Milan Šajgalík. Okrem zbierania a príprave filatelistických exponátov venuje svoj čas a energiu propagácii slovenských poštových známok a ich zbierania medzi "laickou" verejnosťou a to najmä v tlačených médiách.

Milan Šajgalík pri príležitosti konania medzinárodnej filatelistickej výstavy s religióznou tematikou NITRAFILA 2008 publikoval filatelistický článok Filatelistická Nitra medzinárodne v magazíne Matice slovenskej SLOVENSKO 2-3/2008 (str. 37 - 38).

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Príspevok na stiahnutie: PDF dokument Milan Šalgalík: Filatelistická Nitra medzinárodne (PDF)


Author: Milan Šajgalík

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists