Zberateľské burzy:
Filatelistická burza v Nitre

Filatelistická burza v Nitre
Miesto: Dom Matice slovenskej v Nitre, Dolnočermánska 737, Nitra
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 27. 11. 2022

Pozvanie na filatelistickú burzu v Nitre.


Čas konania: 8:00 - 12:00

Filatelistická burza v Nitre


Ohodnotenie zbierok, znalecká činnosť, predaj a kúpa.

Organizátori:

» Dom Matice slovenskej Nitra

» ZSF - KF 52-51 Nitra

Informácie a objednávka stolov (2 €):

» Miroslav Ňaršík (tajomník klubu), 0915 721 126Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Milan Šajgalík


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov