Issue plan of Slovak postage stamps for 2023

Updated issue plan of Slovak postage stamps for 2023.

06. 02. 2023

Collectors' Bourses:
Philatelic bourse in Nitra (Slovakia)

Philatelic bourse in Nitra (Slovakia)
Location: Dom Matice slovenskej v Nitre, Dolnočermánska 737, Nitra
Entry: Unspecified
Date: 27. 11. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the philatelic bourse in Nitra (Slovakia).


Čas konania: 8:00 - 12:00

Filatelistická burza v Nitre


Ohodnotenie zbierok, znalecká činnosť, predaj a kúpa.

Organizátori:

» Dom Matice slovenskej Nitra

» ZSF - KF 52-51 Nitra

Informácie a objednávka stolov (2 €):

» Miroslav Ňaršík (tajomník klubu), 0915 721 126Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Milan Šajgalík


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists