EUROPA 2012: Návšteva... - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie filatelistov a numizmatikov v Bratislave

EUROPA 2012: Návšteva...

EUROPA 2012: Návšteva...

Poštová známka


EUROPA 2012: Návšteva...Poštová známka EUROPA 2012: Návšteva...
EUROPA 2012: Návšteva...

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom Návšteva .

Deň vydania: 04. 05. 2012
Nominálna hodnota: 0,90 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Peter Augustovič
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000
Kód WMS: SK006.12 (pozri: Systém číslovania známok WNS (WADP Numbering System))
Textový motív: EUROPA (logotyp)
Obrazový motív: Časť reliéfnej výzdoby rímskeho taniera, tzv. lanx diskos z 2. storočia po Kr.

Známka s kupónom:

Poštová známka EUROPA 2012: Návšteva... (Známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 2012: Návšteva... (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y) (1):

Poštová známka EUROPA 2012: Návšteva... (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Na poštovej známke je zobrazená časť reliéfnej výzdoby rímskeho taniera, tzv. lanx diskos z 2. storočia po Kr., ktorý bol súčasťou výbavy náhodne objaveného hrobu germánskeho náčelníka v Krakovanoch pri ťažbe hliny v tehelni Stráže v rokoch 1933 – 1938. Strieborný tanier stvárňuje rôzne príbehy z počiatkov rímskych dejín, najmä udalosti späté s vyhnaním posledného etruského kráľa Tarquinia Superba v roku 509 pred Kr.

Na známku bol vybraný výjav procesie kráľových synov Tita a Arunsa, ktorí putovali spolu so svojím bratrancom Luciom Juniom Brutom (na voze) do Apolónovho chrámu v Delfách po veštbu, kto bude po smrti ich otca kráľom. Pýthia im vyveštila, že to bude ten, kto prvý pobozká matku. Zatiaľ čo bratia losovali komu táto pocta pripadne, Brutus pochopil význam Pýthiiných slov. Pod zámienkou zodvihnutia zo zeme zlatej palice pobozkal „Matku Zem“. Po návrate do Ríma neskôr vypuklo povstanie proti kráľovi vedené práve Luciom Juniom Brutom, ktorý sa stal prvým konzulom Rímskej republiky, a tak sa veštba vyplnila. Slávnostná prísaha viažuca sa k obrane republiky, nachádzajúca sa v strednej časti misy, je nakoniec hlavným motívom FDC.

Námet známky je najstarším známym zobrazením návštevy v dejinách Slovenska. Reprezentuje nielen návštevu inej krajiny, teda cestovanie, čo je v súčasnosti mimoriadne populárne, ale aj návštevu pútnického miesta (veštkyňa Pýthia) alebo návštevu pamiatky (Apolónov chrám v Delfách). Nález tohto výnimočného predmetu na území Slovenska potvrdzuje fakt, že Slovensko nikdy nebolo na periférii kultúr. Ani počas antického Ríma, ktorého hranice siahali po Dunaj a Rimania navštevovali Germánov a dávali im exkluzívne diplomatické dary, aby si zachovali ich priazeň.

Zobrazený artefakt z dejín umenia má implikovaných viacero synergických efektov. Znamená nielen popularizáciu nášho kultúrneho dedičstva v zahraničí, pretože sú zachované len dva taniere tohto typu na celom svete, ale môže viesť aj k návšteve našich regionálnych múzeí, ako napr. Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, z ktorého majetku tento tanier pochádza.

Autor (zdroj) popisu: Mgr. Martin Vančo, PhD.


Súvisiace materiály (2):

Príležitostná pečiatka Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva Príležitostná pečiatka
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva
Príležitostná pečiatka Inaugurácia poštovej známky EUROPA 2012: NávštevaPríležitostná pečiatka
Inaugurácia poštovej známky EUROPA 2012: Návšteva

Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2012Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2012

Súvisiace oznamy (1):

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch a krátke zamyslenieUvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch a krátke zamyslenie

Súvisiace podujatia (2):

Slávnostné uvedenie poštovej známky EUROPA 2012: Návšteva...
Slávnostná inaugurácia poštovej známky EUROPA 2012: Návšteva...Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
EUROPA 2012: Návšteva...

EUROPA 2012: Návšteva...
EUROPA 2012: Návšteva...
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Nie ste šťastní preto, že sa vám darí. Darí sa vám preto, že ste šťastní. Nie ste skľúčení preto, že máte problémy. Máte problémy preto, že ste skľúčení.

(Emmet Fox)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk