Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch a krátke zamyslenie

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch a krátke zamyslenie
Autor: Mgr. Ján Mička (autor fotografii Martin Valo)
Publikované: 17. 05. 2012 18:07

Krátke zamyslenie a fotoreportáž z uvedenia poštovej známky EUROPA 2012: Návšteva v Krakovanoch.

Niekoľko úvah namiesto správy o uvedení známky


Krakovany. Obec s 1300 obyvateľmi medzi Piešťanmi a Vrbovým. V piatok podvečer sa v miestnom kultúrnom dome zišli desiatky filatelistov s miestnymi občanmi a ďalšími záujemcami o regionálnu kultúru a históriu. Dôvod: konalo sa tu uvedenie poštovej známky EUROPA – Návšteva. Pre mňa bolo výzvou k návšteve podujatia už prečítanie niekoľkých príspevkov na webe POFISu o samotnej známke, konkrétne k úprave tlačového listu a k usporiadaniu kupónov alebo grafickej úprave okrajov známky a v druhom rade mini diskusia o tom, čo je inaugurácia a čo uvedenie známky.

Tak som sa opäť pozrel do slovníka cudzích slov, aby som sa presvedčil, že ide v podstate o rovnocenné pojmy. Za inauguráciu sa považuje voľne povedané uvedenie do úradu, funkcie alebo do služby a pre nás filatelistov teda v prípade poštovej známky je jej funkciou uvedenie do obehu, do poštového styku a na zberateľský trh. Je vecou pošty, ak prvotné predstavenie známky označuje inauguráciou, čo sa v prípade známky Návšteva uskutočnilo v rovnaký deň v Prievidzi (pretože rímsky tanier pochádza zo zbierok tamojšieho Hornonitrianskeho múzea) a uvedenie bolo v Krakovanoch, kde sa archeologický nález v miestnej časti Stráže našiel. Myslím, že to nikomu neprekážalo a nás zberateľov by len malo tešiť, ak by sa slávnostných predstavení nových známok uskutočňovalo čo najviac…

Aj poznámka na webe, že sa z usporiadania UTL budú niekde smiať, bola zrejme zbytočná, lebo v Krakovanoch som nikoho pri kúpe známok, FDC a pri pečiatkovaní smiať sa nevidel. Známky účastníci slávnostného uvedenia využívali najmä na analogické pohľadnice, lebo agilný KF v Piešťanoch pripravil vkusné pohľadnice s obrazom taniera a lístok s prítlačou Kostola sv. Gála v Krakovanoch, v blízkosti ktorého bol tento rímsky nález objavený.

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch

A vôbec, celé podujatie, starostlivo pripravené obecným úradom, KF Piešťany v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s., prebiehalo podľa pripraveného programu: Najskôr starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik privítal účastníkov uvedenia a zoznámil ich s obcou. Emisiu Návšteva podrobne predstavil vedúci odboru POFIS a riaditeľ Poštového múzea Banská Bystrica Mgr. Martin Vančo, PhD. so zodpovedajúcim množstvom technických aj historických údajov, ktoré sa viažu k historickému nálezu a ku samotnej známke. Historické okolnosti nálezu taniera v Krakovanoch rozšíril o ďalšie zaujímavosti riaditeľ Balneologického múzea Piešťany PhDr. Vladimír Krupa. Z informácií, ktoré návštevníci slávnostného uvedenia známky získali, všetci nadobudli dojem, že bohatý strieborný rímsky poklad z dvoch germánskych hrobov bol dokladom, že Krakovany (a miesto, kde sa našiel) nemohli byť len náhodným miestom v histórii Slovenska.

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch

Avšak prejdem aj k našej organizovanej filatelii. Na podujatí boli zberatelia z Nitry, Piešťan, Trnavy ale aj ďalekej Žiliny. Zo susedného Vrbového tu bolo zopár návštevníkov, ktorí by pri rozšírení o 1-2 ľudí postačili na udržanie existencie iba nedávno zrušeného klubu filatelistov… Rovnako ma nepotešilo, že na stretnutí vôbec chýbala mládež, a to hovorím preto, že pred pár rokmi v miestnej základnej škole viedol p. uč. Hornák krúžok mladých filatelistov. Jeho členovia získali niekoľko prvenstiev vo filatelistickej olympiáde, aby potom prechode na plne organizovanú ZŠ vo Vrbovom získavali ďalšie vavríny v tomto meste. Je na škodu veci, že po filatelistickej mládeži vo Vrbovom, Krakovanoch, ale aj v Piešťanoch už niet žiadnej stopy, iba spomienky pamätníkov.

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch

Na uvedení nebol tentoraz prítomný autor známky, takže pre účastníkov nemohli vznikať ako suveníry FDC s autogramom akad. mal. P. Augustoviča. Zisk umeleckého dojmu z porovnania obrazu známky s originálnym tanierom v skrinke aj napriek zákonitému zmenšeniu a zredukovaniu podoby na známke bol na výbornú a absenciu umelca nahradil.

Podujatie organizátori využili aj ako príležitosť k oceneniu svojich zaslúžilých členov a spoluorganizátorov filatelistických podujatí čestnými odznakmi ZSF. Predseda ZSF Miroslav Ňaršík odovzdal zlaté odznaky ZSF predstaviteľovi “menšinového” zberateľského žánru – perfinov – skúsenému vystavovateľovi Júliusovi Píšovi, strieborný členský odznak prevzal J. Blaškovič z Piešťan a p. Stráňava z Vrbového. Ďalšie odznaky prevzali Mgr. Marta Jurčová a Ing. Margita Galová z KF Piešťany a ako zástupkyne usporiadateľských organizácií filatelistických podujatí v Piešťanoch.

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch

Bodkou za výborne pripraveným podujatím, za ktorým stáli predseda KF Piešťany Milan Vančo a Alexander Urminský, dali výborné domáce pagáčiky s makovou štrúdľou a tekutým osviežením, ktoré v horúcom májovom dni prišlo všetkým vhod.

Krakovany, verejnosti predovšetkým známe z folkloristickej tradície obce, dokázali, že poštovo-filatelistické podujatie sa dá úspešne pripraviť filatelistami v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s., s obcou, a ďalšími organizáciami. Účastníci uvedenia neváhajú uskutočniť ani 200 km cestu vlakom alebo 100 km autom, ak majú záruku získania nových poznatkov, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, zodpovednými zástupcami z ministerstva, ZSF alebo z poznania nevšedných zážitkov. Vidieť strieborný rímsky tanier spred tisícov rokov k tomu patrilo.

A ešte jedna poznámka: Bolo to hádam piate podobné stretnutie v poslednom čase v regióne západného Slovenska, v ktorom pracuje príslušné ZKF. Je to najväčší dôkaz oprávnenosti existencie združenia vďaka aktívnej činnosti klubov a ich členov. Poštová známka tak neustále prežíva a predlžuje svoju existenciu. Vďaka vám, Krakovany zato, že ste pri tom pomohli!

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v KrakovanochAutor: Mgr. Ján Mička (autor fotografii Martin Valo)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov