Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Proces prípravy vydania poštovej známky Prezidentka SR: Zuzana Čaputová

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch a krátke zamyslenie

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch a krátke zamyslenie

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch a krátke zamyslenie


Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch a krátke zamyslenie   Krátke zamyslenie a fotoreportáž z uvedenia poštovej známky EUROPA 2012: Návšteva v Krakovanoch.
 


Niekoľko úvah namiesto správy o uvedení známky


Krakovany. Obec s 1300 obyvateľmi medzi Piešťanmi a Vrbovým. V piatok podvečer sa v miestnom kultúrnom dome zišli desiatky filatelistov s miestnymi občanmi a ďalšími záujemcami o regionálnu kultúru a históriu. Dôvod: konalo sa tu uvedenie poštovej známky EUROPA – Návšteva. Pre mňa bolo výzvou k návšteve podujatia už prečítanie niekoľkých príspevkov na webe POFISu o samotnej známke, konkrétne k úprave tlačového listu a k usporiadaniu kupónov alebo grafickej úprave okrajov známky a v druhom rade mini diskusia o tom, čo je inaugurácia a čo uvedenie známky.

Tak som sa opäť pozrel do slovníka cudzích slov, aby som sa presvedčil, že ide v podstate o rovnocenné pojmy. Za inauguráciu sa považuje voľne povedané uvedenie do úradu, funkcie alebo do služby a pre nás filatelistov teda v prípade poštovej známky je jej funkciou uvedenie do obehu, do poštového styku a na zberateľský trh. Je vecou pošty, ak prvotné predstavenie známky označuje inauguráciou, čo sa v prípade známky Návšteva uskutočnilo v rovnaký deň v Prievidzi (pretože rímsky tanier pochádza zo zbierok tamojšieho Hornonitrianskeho múzea) a uvedenie bolo v Krakovanoch, kde sa archeologický nález v miestnej časti Stráže našiel. Myslím, že to nikomu neprekážalo a nás zberateľov by len malo tešiť, ak by sa slávnostných predstavení nových známok uskutočňovalo čo najviac…

Aj poznámka na webe, že sa z usporiadania UTL budú niekde smiať, bola zrejme zbytočná, lebo v Krakovanoch som nikoho pri kúpe známok, FDC a pri pečiatkovaní smiať sa nevidel. Známky účastníci slávnostného uvedenia využívali najmä na analogické pohľadnice, lebo agilný KF v Piešťanoch pripravil vkusné pohľadnice s obrazom taniera a lístok s prítlačou Kostola sv. Gála v Krakovanoch, v blízkosti ktorého bol tento rímsky nález objavený.

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch

A vôbec, celé podujatie, starostlivo pripravené obecným úradom, KF Piešťany v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s., prebiehalo podľa pripraveného programu: Najskôr starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik privítal účastníkov uvedenia a zoznámil ich s obcou. Emisiu Návšteva podrobne predstavil vedúci odboru POFIS a riaditeľ Poštového múzea Banská Bystrica Mgr. Martin Vančo, PhD. so zodpovedajúcim množstvom technických aj historických údajov, ktoré sa viažu k historickému nálezu a ku samotnej známke. Historické okolnosti nálezu taniera v Krakovanoch rozšíril o ďalšie zaujímavosti riaditeľ Balneologického múzea Piešťany PhDr. Vladimír Krupa. Z informácií, ktoré návštevníci slávnostného uvedenia známky získali, všetci nadobudli dojem, že bohatý strieborný rímsky poklad z dvoch germánskych hrobov bol dokladom, že Krakovany (a miesto, kde sa našiel) nemohli byť len náhodným miestom v histórii Slovenska.

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch

Avšak prejdem aj k našej organizovanej filatelii. Na podujatí boli zberatelia z Nitry, Piešťan, Trnavy ale aj ďalekej Žiliny. Zo susedného Vrbového tu bolo zopár návštevníkov, ktorí by pri rozšírení o 1-2 ľudí postačili na udržanie existencie iba nedávno zrušeného klubu filatelistov… Rovnako ma nepotešilo, že na stretnutí vôbec chýbala mládež, a to hovorím preto, že pred pár rokmi v miestnej základnej škole viedol p. uč. Hornák krúžok mladých filatelistov. Jeho členovia získali niekoľko prvenstiev vo filatelistickej olympiáde, aby potom prechode na plne organizovanú ZŠ vo Vrbovom získavali ďalšie vavríny v tomto meste. Je na škodu veci, že po filatelistickej mládeži vo Vrbovom, Krakovanoch, ale aj v Piešťanoch už niet žiadnej stopy, iba spomienky pamätníkov.

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch

Na uvedení nebol tentoraz prítomný autor známky, takže pre účastníkov nemohli vznikať ako suveníry FDC s autogramom akad. mal. P. Augustoviča. Zisk umeleckého dojmu z porovnania obrazu známky s originálnym tanierom v skrinke aj napriek zákonitému zmenšeniu a zredukovaniu podoby na známke bol na výbornú a absenciu umelca nahradil.

Podujatie organizátori využili aj ako príležitosť k oceneniu svojich zaslúžilých členov a spoluorganizátorov filatelistických podujatí čestnými odznakmi ZSF. Predseda ZSF Miroslav Ňaršík odovzdal zlaté odznaky ZSF predstaviteľovi “menšinového” zberateľského žánru – perfinov – skúsenému vystavovateľovi Júliusovi Píšovi, strieborný členský odznak prevzal J. Blaškovič z Piešťan a p. Stráňava z Vrbového. Ďalšie odznaky prevzali Mgr. Marta Jurčová a Ing. Margita Galová z KF Piešťany a ako zástupkyne usporiadateľských organizácií filatelistických podujatí v Piešťanoch.

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch

Bodkou za výborne pripraveným podujatím, za ktorým stáli predseda KF Piešťany Milan Vančo a Alexander Urminský, dali výborné domáce pagáčiky s makovou štrúdľou a tekutým osviežením, ktoré v horúcom májovom dni prišlo všetkým vhod.

Krakovany, verejnosti predovšetkým známe z folkloristickej tradície obce, dokázali, že poštovo-filatelistické podujatie sa dá úspešne pripraviť filatelistami v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s., s obcou, a ďalšími organizáciami. Účastníci uvedenia neváhajú uskutočniť ani 200 km cestu vlakom alebo 100 km autom, ak majú záruku získania nových poznatkov, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, zodpovednými zástupcami z ministerstva, ZSF alebo z poznania nevšedných zážitkov. Vidieť strieborný rímsky tanier spred tisícov rokov k tomu patrilo.

A ešte jedna poznámka: Bolo to hádam piate podobné stretnutie v poslednom čase v regióne západného Slovenska, v ktorom pracuje príslušné ZKF. Je to najväčší dôkaz oprávnenosti existencie združenia vďaka aktívnej činnosti klubov a ich členov. Poštová známka tak neustále prežíva a predlžuje svoju existenciu. Vďaka vám, Krakovany zato, že ste pri tom pomohli!

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch
Poslať komentár
Súvisiace filatelistické materiály (3):

Príležitostná pečiatka Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva Príležitostná pečiatka
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva
Príležitostná pečiatka Inaugurácia poštovej známky EUROPA 2012: NávštevaPríležitostná pečiatka
Inaugurácia poštovej známky EUROPA 2012: Návšteva
Poštová známka EUROPA 2012: Návšteva...Poštová známka
EUROPA 2012: Návšteva...


Autor: Mgr. Ján Mička (autor fotografii Martin Valo)

Publikované: 17. 05. 2012 18:07
 
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch a krátke zamyslenie

Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch a krátke zamyslenie
Uvedenie poštovej známky EUROPA: Návšteva v Krakovanoch a krátke zamyslenie
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Zvládať všetko sám je síce veľmi romantická predstava, ale máloktorý podnikateľ, ak vôbec nejaký, oživil svoj nápad bez veľkej pomoci. Kľúčom k úspešnému podnikaniu je spolupráca.

(Richard Branson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.