XXXII. Letné olympijské hry Tokio 2020 - Štafetový beh

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXII. Letných olympijských hier Tokio 2020 s námetom štafetového behu (atletika).

14. 04. 2021

Poštová známka:
EUROPA 2007: 100 rokov skautingu

EUROPA 2007: 100 rokov skautingu
Deň vydania: 30. 05. 2007
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 18 Sk
Rozmery známky: 44 x 27 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 10
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Walsall Security Printers Ltd. - CARTOR, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad: 500000

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom 100 rokov skautingu.


Textový motív: 100 ROKOV SKAUTINGU / 2007 / EUROPA (logotyp)

Obrazový motív: Skauti s pochodňou, logo skautingu.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Peter Uchnár

Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 2007: 100 rokov skautingu (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka EUROPA 2007: 100 rokov skautingu (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka EUROPA 2007: 100 rokov skautingu (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

V auguste tohto roku si pripomenieme 100. výročie vzniku svetovej organizácie skautov (z anglického scout = stopár, prieskumník). Jej zakladateľ, britský generál Robert S. S. Baden - Powell (1857 – 1941), čerpal podnet v anglo-búrskej vojne v Južnej Afrike, kde mladých chlapcov, ktorí sa prirodzene pohybovali v prírode, úspešne využívali ako stopárov. Po návrate do Británie zakladá, v spolupráci s kanadským spisovateľom a cestovateľom E. Thompson – Setonom, hnutie orientované na mládež a jeho výchovu, najmä vo vzťahu k prírode. Skautské oddiely sa aj v súčasnosti venujú predovšetkým pobytu v prírode spojenom s jej ochranou, turistike, vodáctvu, a pod. V Čechách vznikla prvá organizácia pod názvom Junák – Český skaut v roku 1911, jej zakladateľom bol A. B. Svojsík. Českí skauti sa zviditeľnili aj pri vzniku Československa, kedy prevádzkovali kuriérnu poštu pre vznikajúce štátne orgány v Prahe Pre tento účel boli vydané dve kuriérne známky, neskôr s pretlačou, ktoré vyšli ako prvé skautské známky na svete (7. 11. 1918), teda skôr ako známky Hradčany. V rokoch 1939, 1949 i 1971 bol skauting v Československu totalitnými vládami rozpustený, opätovne bol obnovený v roku 1990. V súčasnosti svetový skauting združuje v dvoch organizáciach: WOSM – združenie skautov i skautiek a WAGGGS - združenie len skautiek, vyše 35 miliónov členov z temer všetkých krajín sveta (členmi nie sú len Andorra a 6 štátov s totalitným režimom). Zástupcovia sa každé štyri roky stretávajú na svetovom stretnutí – jamborre.


Autor (zdroj) popisu: Michal Zika – Medveď


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov