New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

15. 04. 2024

Postage Stamp:
EUROPA 2007: 100 years of scouting

EUROPA 2007: 100 years of scouting
Date of Issue: 30. 05. 2007
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 18 Sk
Postage stamp dimensions: 44 x 27 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 10
Stamps in set: 1
Printing company: Walsall Security Printers Ltd. - CARTOR, France
Printing technique: Offset
Amount printed: 500000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the EUROPA stamp series devoted to the 100 years of scouting.


Text motifs: 100 ROKOV SKAUTINGU / 2007 / EUROPA (logotyp)

Pictorial motifs: Skauti s pochodňou, logo skautingu.

Postage stamp artwork: akad. mal. Peter Uchnár

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp EUROPA 2007: 100 years of scouting (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp EUROPA 2007: 100 years of scouting (Original artwork(s))


Postage Stamp EUROPA 2007: 100 years of scouting (Original artwork(s))


Thematic description and context:

V auguste tohto roku si pripomenieme 100. výročie vzniku svetovej organizácie skautov (z anglického scout = stopár, prieskumník). Jej zakladateľ, britský generál Robert S. S. Baden - Powell (1857 – 1941), čerpal podnet v anglo-búrskej vojne v Južnej Afrike, kde mladých chlapcov, ktorí sa prirodzene pohybovali v prírode, úspešne využívali ako stopárov. Po návrate do Británie zakladá, v spolupráci s kanadským spisovateľom a cestovateľom E. Thompson – Setonom, hnutie orientované na mládež a jeho výchovu, najmä vo vzťahu k prírode. Skautské oddiely sa aj v súčasnosti venujú predovšetkým pobytu v prírode spojenom s jej ochranou, turistike, vodáctvu, a pod. V Čechách vznikla prvá organizácia pod názvom Junák – Český skaut v roku 1911, jej zakladateľom bol A. B. Svojsík. Českí skauti sa zviditeľnili aj pri vzniku Československa, kedy prevádzkovali kuriérnu poštu pre vznikajúce štátne orgány v Prahe Pre tento účel boli vydané dve kuriérne známky, neskôr s pretlačou, ktoré vyšli ako prvé skautské známky na svete (7. 11. 1918), teda skôr ako známky Hradčany. V rokoch 1939, 1949 i 1971 bol skauting v Československu totalitnými vládami rozpustený, opätovne bol obnovený v roku 1990. V súčasnosti svetový skauting združuje v dvoch organizáciach: WOSM – združenie skautov i skautiek a WAGGGS - združenie len skautiek, vyše 35 miliónov členov z temer všetkých krajín sveta (členmi nie sú len Andorra a 6 štátov s totalitným režimom). Zástupcovia sa každé štyri roky stretávajú na svetovom stretnutí – jamborre.


Author (source) of the description: Michal Zika – Medveď


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists