Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

15. 04. 2022

Celinová obálka s prítlačou:
Essen 2007

Essen 2007
Deň vydania: 03. 05. 2007
 

Celinová obálka Lipa II s prítlačou k medzinárodnému veľtrhu známok Essen 2007.
Celinová obálka Lipa II s prítlačou k medzinárodnému veľtrhu známok Essen 2007 s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme dvoch natlačených známok 1 Sk + 9 Sk.

Deň vydania: 3. 5. 2007
Nominálna hodnota: 1 Sk + 9 Sk
Autor známky: Lucie Bandíková
Autor prítlače: Mgr. art. Štefan Kubovič
Predajná cena: 15 Sk
Motív natlačenej známky: lipové konáriky
Motív prítlače: symbolická kresba dominanty mesta s nápismi: BRIEFMARKENMESSE / ESSEN 2007 / 3. - 5. 2007


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov