Dokumenty pre hodnotenie exponátov - www.postoveznamky.sk

Hárček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Dokumenty pre hodnotenie exponátov

Dokumenty pre hodnotenie exponátov
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 01. 2011 17:11

Výstavy a vystavovanie - dokumenty pre hodnotenie exponátov.


Pri hodnotení výstav organizovaných ZSF vychádza výstavná porota z pravidiel pre hodnotenie súťažných exponátov určených Výstavným poriadkom ZSF. Okrem toho je povinná vyplniť viacero štandardizovaných dokumentov, ktoré sú určené pre oficiálnu archiváciu výstavy. Porota taktiež vyplňuje hodnotiace listy určené pre vystavovateľov, aby dostali informáciu o bodovom hodnotení svojich exponátov a prípadných poznámkach (pozitívach i negatívach), ktoré porotcovia o exponátoch zaznamenali.

Prinášame vzory jednotlivých dokumentov, ktoré slúžia na zjednotenie doteraz používaných dokumentov a uľahčenie administratívnej práce porotcov. Ak máte akékoľvek pripomienky - napíšte nám. Vopred ďakujeme za konštruktívnu spoluprácu.


Protokol poroty

Poznámkové hárky pre prácu poroty


Vzory hodnotiacich listov pre filatelistické výstavy I. stupňa a medzinárodné výstavy:

Hodnotiaci list pre exponáty tradičnej filatelie

Hodnotiaci list pre exponáty poštovej histórie

Hodnotiaci list pre exponáty celín

Hodnotiaci list pre námetové exponáty

Hodnotiaci list pre aerofilatelistické exponáty

Hodnotiaci list pre astrofilatelistické exponáty

Hodnotiaci list pre exponáty maximafílie

Hodnotiaci list pre exponáty fiškálnej filatelie


Vzory hodnotiacich listov pre filatelistické výstavy II. stupňa:

Hodnotiaci list pre exponáty tradičnej filatelie

Hodnotiaci list pre exponáty poštovej histórie

Hodnotiaci list pre exponáty celín

Hodnotiaci list pre námetové exponáty

Hodnotiaci list pre aerofilatelistické exponáty

Hodnotiaci list pre astrofilatelistické exponáty

Hodnotiaci list pre exponáty maximafílie

Hodnotiaci list pre exponáty fiškálnej filatelie


Vzory hodnotiacich listov pre filatelistické výstavy III. stupňa:

Hodnotiaci list pre exponáty tradičnej filatelie

Hodnotiaci list pre exponáty poštovej histórie

Hodnotiaci list pre exponáty celín

Hodnotiaci list pre námetové exponáty

Hodnotiaci list pre aerofilatelistické exponáty

Hodnotiaci list pre astrofilatelistické exponáty

Hodnotiaci list pre exponáty maximafílie

Hodnotiaci list pre exponáty fiškálnej filatelie


Vzory hodnotiacich listov pre mládežnícke exponáty (všetky stupne výstav):

Hodnotiaci list pre mládežnícke exponáty v námetovej triede

Hodnotiaci list pre mládežnícke exponáty v ostatných triedach
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov