Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2020/3 (184)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

23. 12. 2020

Iné akcie a podujatia:
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2012

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2012
Miesto: Dvorana Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 18. 12. 2012

Slávnostné stretnutie ku Dňu slovenskej poštovej známky spojené s uvedením poštovej známky Umenie: Viera Žilinčanová v Bratislave.


Čas konania: od 15:00

Organizátori:
  • Slovenská pošta, a. s.
  • Zväz slovenských filatelistov
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2012

Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov