Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Iné akcie a podujatia:
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2011

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2011
Miesto: Zasadacia miestnosť Slovenskej pošty, a.s., Námestie SNP 35 (vchod z Uršilínskej ul.), Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 19. 12. 2011

Slávnostné stretnutie ku Dňu slovenskej poštovej známky.


Čas konania: od 15:00

Organizátori:
  • Slovenská pošta, a. s.
  • Zväz slovenských filatelistov
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2011

Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov