Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov

Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej pošty

Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej pošty

Poštová známka


Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej poštyPoštová známka Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej pošty
Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej pošty

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky s motívom loga Slovenskej pošty, š.p. v podobe rydla skrúteného do tvaru poštovej trúbky

Deň vydania: 18. 12. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 19 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1941000
Textový motív: DEŇ / POŠTOVEJ / ZNÁMKY
Obrazový motív:
   Známka: Parafráza loga Slovenskej pošty, š.p. v podobe rydla skrúteného do tvaru poštovej trúbky zobrazeného na podklade siete rytých línií
   Kupón: Oko - motív rozložený autotypickým rastrom.

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej pošty (Známka s kupónom)


Tematický popis a súvislosti::

Slovenská známková tvorba sa od začiatku svojej emisnej činnosti priradila k štátom, kde je dlhoročná tradícia vydávania kvalitných poštových známok, ako sú Švédsko, Veľká Británia, Rakúsko, Francúzsko a Švajčiarsko. O správnosti nastúpenia na túto cestu svedčí záujem filatelistov v desiatkach štátov sveta, účasť na mnohých výstavách a ocenenia, z ktorých najvýznamnejšie je 3. miesto v súťaži "Najkrajšia známka sveta" - WIPA, Viedeň 1997. Autormi výtvarných návrhov známok sú zväčša renomovaní slovenskí výtvarníci, a tak už päť rokov toto miniatúrne umelecké dielo s nápisom "Slovensko" svojím obsahom výtvarným spracovaním a technickou kvalitou rytiny podáva prostredníctvom pošty informácie o krajine svojho pôvodu do celého sveta. Výtvarný návrh 139. slovenskej známky vydanej práve ku "Dňu poštovej známky" nie náhodou zobrazuje symbol - rydlo v tvare poštovej trúbky. Rydlo je najdôležitejším nástrojom pri tvorbe známkovej rytiny a práve jeho majstrovským ovládaním v technike oceľorytiny sa finálne realizuje kvalitná poštová známka, ktorá je zároveň aj výsledkom uvážlivej činnosti vydavateľa, citlivého výberu tém a ich vysokého umeleckého spracovania. Možno povedať, že krása a kvalita sa už stali atribútmi slovenských poštových známok.

Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej pošty

Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej pošty
Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej pošty
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Úprimnosť - ako voči sebe, tak i ostatným - je ideálom, ktorý stojí za to, aby sme sa ho snažili dosiahnuť. Hovoriť pravdu však môže byť aj zbraňou v rukách toho, kto nie je dobrý.

(Stefan Einhorn)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.