170 rokov prvých poštových známok na Slovensku

Okolnosti vzniku a proces návrhu a výroby prvých rakúskych známok a ich detailný filatelistický popis doplnený ukážkami skutočného poštového použitia známok všetkých hodnôt na zásielkach odoslaných z územia alebo na územie dnešného Slovenska.

23. 02. 2021

Poštová známka:
Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej pošty

Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej pošty
Deň vydania: 18. 12. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 19 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1941000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky s motívom loga Slovenskej pošty, š.p. v podobe rydla skrúteného do tvaru poštovej trúbky


Textový motív: DEŇ / POŠTOVEJ / ZNÁMKY

Obrazový motív:
   Známka: Parafráza loga Slovenskej pošty, š.p. v podobe rydla skrúteného do tvaru poštovej trúbky zobrazeného na podklade siete rytých línií
   Kupón: Oko - motív rozložený autotypickým rastrom.

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky 1997: Logo Slovenskej pošty (Známka s kupónom)


Tematický popis a súvislosti:

Slovenská známková tvorba sa od začiatku svojej emisnej činnosti priradila k štátom, kde je dlhoročná tradícia vydávania kvalitných poštových známok, ako sú Švédsko, Veľká Británia, Rakúsko, Francúzsko a Švajčiarsko. O správnosti nastúpenia na túto cestu svedčí záujem filatelistov v desiatkach štátov sveta, účasť na mnohých výstavách a ocenenia, z ktorých najvýznamnejšie je 3. miesto v súťaži "Najkrajšia známka sveta" - WIPA, Viedeň 1997. Autormi výtvarných návrhov známok sú zväčša renomovaní slovenskí výtvarníci, a tak už päť rokov toto miniatúrne umelecké dielo s nápisom "Slovensko" svojím obsahom výtvarným spracovaním a technickou kvalitou rytiny podáva prostredníctvom pošty informácie o krajine svojho pôvodu do celého sveta. Výtvarný návrh 139. slovenskej známky vydanej práve ku "Dňu poštovej známky" nie náhodou zobrazuje symbol - rydlo v tvare poštovej trúbky. Rydlo je najdôležitejším nástrojom pri tvorbe známkovej rytiny a práve jeho majstrovským ovládaním v technike oceľorytiny sa finálne realizuje kvalitná poštová známka, ktorá je zároveň aj výsledkom uvážlivej činnosti vydavateľa, citlivého výberu tém a ich vysokého umeleckého spracovania. Možno povedať, že krása a kvalita sa už stali atribútmi slovenských poštových známok.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov