Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

02. 06. 2022

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (88452): BRATISLAVA 15 - ING Bank Slovensko

DEKVS (88452): BRATISLAVA 15 - ING Bank Slovensko
Deň vydania: 23. 09. 2015
 
Pošta: BRATISLAVA 15
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (88452): BRATISLAVA 15 - ING Bank Slovensko.


Textový motív: ING / Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 1 / www.ingcommercialbanking.sk / www.ingbank.sk / 0850 122 122

Obrazový motív: Logo ING Bank - sediaci lev.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 15
  • PSČ: 810 05
  • Licenčné číslo: 88452
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000039116
  • Výplatná hodnota: €001.35
  • Dátum podania: 23. 09. 2015
  • Kód produktu: R1 (doporučený list 1. triedy)

Identifikovaná doba používania: ... - 23. 09. 2015 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov