Výročie atentátu na Reinharda Heydricha a poštové materiály

Informácia o poštových materiáloch pripravených k 80. výročie atentátu na Reinharda Heydricha (Operácia Anthropoid).

24. 05. 2022

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (71554): BRATISLAVA 1 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

DEKVS (71554): BRATISLAVA 1 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Deň vydania: 16. 11. 2015
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (71554): BRATISLAVA 1 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


Textový motív: MINISTERSTVO / PÔDOHOSPODÁRSTVA / A ROZVOJA VIDIEKA / SLOVENSKEJ REPUBLIKY / Dobrovičova 12 / 812 66 BRATISLAVA 1

Obrazový motív: Logo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - ratolesť

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 1
  • PSČ: 810 00
  • Licenčné číslo: 71554
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000033506
  • Výplatná hodnota: €000.45
  • Dátum podania: 16. 11. 2015
  • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)

Identifikovaná doba používania: ... - 16. 11. 2015 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov