Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám známku VI. Preteky mieru 1953 na celistvostiach
Československé kolky vydanie 1947 – 65 rokov od ich vydania

Československé kolky vydanie 1947 – 65 rokov od ich vydania

Československé kolky vydanie 1947 – 65 rokov od ich vydania

Československé kolky vydanie 1947 – 65 rokov od ich vydania


Československé kolky vydanie 1947 – 65 rokov od ich vydania
  Informačný článok pripomínajúci 65 rokov od vydania československých kolkov vydania 1947.
   
  Autor: Dušan Evinic
Publikované: 06. 07. 2012 23:45
 


V povojnovom období sa používali na území Slovenska kolky predchádzajúceho štátneho útvaru, slovenské kolky vydania 1942. Platnosť hodnôt 25 Ks až 200 Ks bola obmedzená do 30. júla 1945 a ostatných hodnôt do 31. marca 1946.V októbri 1945 boli vydané provizórne československé kolky, ktoré mali platnosť iba na území Slovenska. Názov vytlačený v hornej časti bol „KOLOK“. Boli vydané iba korunové hodnoty. Vo februári 1946 boli vydané halierové hodnoty 10, 20 a 50 h a kolok s novým označením meny 12 Kčs. V Čechách boli vydané kolky v podobnej úprave, mali názov „KOLEK“ a platili iba na území českých zemí.

Zavedenie kolkov spoločných pre celé územie Československa bolo oznámené v Úradnom vestníku č. 33 z roku 1947. Tieto kolkové známky sa zhodujú úpravou, rozmermi, kresbou hornej a dolnej tlače s československými kolkovými známkami vydania 1938. Rozdiel je v údaji meny a to namiesto „Kč“ je „Kčs“ a namiesto „halerů“ „h“. Označenie „KOLOK“ je nahradené slovami „KOLKOVÁ ZNÁMKA“. Farba halierových hodnôt, 10 h a 50 h je zelená a korunových 1 Kčs, 2 kčs, 3 Kčs, 5 Kčs, 8 Kčs, 10 Kčs, 12 Kčs, 20 Kčs, 30 Kčs, 50 Kčs, 100 Kčs a 200 Kčs jasne červená. Farba podlače je u všetkých hodnôt zlatožltá. Zúbkovanie malo veľkosť 14.


Československé kolky vydanie 1947
 
Kombinovaná frankatúra kolkov vydania 1947, hodnôt 10 x 10 Kč + 5 x 20 Kčs na Žiadosti o povolenie sobáša.
 
 
Československé kolky vydanie 1947
 
Zmiešania frankatúra kolkov vydania 1947 (3 x 100 Kčs) a kolku 1 K z vydania 1945.


Kolky platili na celom území Československa od mája 1947 do 30.júna 1953. Súbežne do tohoto termínu platili i kolky vydaní pre Slovensko 1945 a 1946.


Pramene:

  1. J. Kořínek - Fiskální ceniny na území Československa I
  2. Úradný Vestník č. 33/1947
  3. Katalóg listinných kolků (Filatelie č. 9/2009)
  4. Zbierka autoraKontakt na autora článku: Dušan EvinicPoslať komentár

Autor: Dušan Evinic

Publikované: 06. 07. 2012 23:45
 
Československé kolky vydanie 1947 – 65 rokov od ich vydania
Československé kolky vydanie 1947 – 65 rokov od ich vydania
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Neexistujú nevyliečiteľné choroby, len nevyliečiteľní ľudia.

(Dr. Bernie Siegel)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.