Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Rôzne:
Československé kolky vydanie 1947 – 65 rokov od ich vydania

Československé kolky vydanie 1947 – 65 rokov od ich vydania
Autor: Dušan Evinic
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 06. 07. 2012 23:45

Informačný článok pripomínajúci 65 rokov od vydania československých kolkov vydania 1947.


V povojnovom období sa používali na území Slovenska kolky predchádzajúceho štátneho útvaru, slovenské kolky vydania 1942. Platnosť hodnôt 25 Ks až 200 Ks bola obmedzená do 30. júla 1945 a ostatných hodnôt do 31. marca 1946.V októbri 1945 boli vydané provizórne československé kolky, ktoré mali platnosť iba na území Slovenska. Názov vytlačený v hornej časti bol „KOLOK“. Boli vydané iba korunové hodnoty. Vo februári 1946 boli vydané halierové hodnoty 10, 20 a 50 h a kolok s novým označením meny 12 Kčs. V Čechách boli vydané kolky v podobnej úprave, mali názov „KOLEK“ a platili iba na území českých zemí.

Zavedenie kolkov spoločných pre celé územie Československa bolo oznámené v Úradnom vestníku č. 33 z roku 1947. Tieto kolkové známky sa zhodujú úpravou, rozmermi, kresbou hornej a dolnej tlače s československými kolkovými známkami vydania 1938. Rozdiel je v údaji meny a to namiesto „Kč“ je „Kčs“ a namiesto „halerů“ „h“. Označenie „KOLOK“ je nahradené slovami „KOLKOVÁ ZNÁMKA“. Farba halierových hodnôt, 10 h a 50 h je zelená a korunových 1 Kčs, 2 kčs, 3 Kčs, 5 Kčs, 8 Kčs, 10 Kčs, 12 Kčs, 20 Kčs, 30 Kčs, 50 Kčs, 100 Kčs a 200 Kčs jasne červená. Farba podlače je u všetkých hodnôt zlatožltá. Zúbkovanie malo veľkosť 14.


Československé kolky vydanie 1947
 
Kombinovaná frankatúra kolkov vydania 1947, hodnôt 10 x 10 Kč + 5 x 20 Kčs na Žiadosti o povolenie sobáša.
 
 
Československé kolky vydanie 1947
 
Zmiešania frankatúra kolkov vydania 1947 (3 x 100 Kčs) a kolku 1 K z vydania 1945.


Kolky platili na celom území Československa od mája 1947 do 30.júna 1953. Súbežne do tohoto termínu platili i kolky vydaní pre Slovensko 1945 a 1946.


Pramene:

  1. J. Kořínek - Fiskální ceniny na území Československa I
  2. Úradný Vestník č. 33/1947
  3. Katalóg listinných kolků (Filatelie č. 9/2009)
  4. Zbierka autora

Autor: Dušan Evinic

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov