Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Pozvanie na slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2023.

25. 06. 2024

Články z internetu:
Cervantes a Don Quijote, Marcela Díaz Cabal (španielsky)

Cervantes a Don Quijote, Marcela Díaz Cabal (španielsky)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: filatelia-tematica.blogspot.sk
Publikované: 24. 12. 2018 15:05
Aktualizované: 20. 02. 2020 15:05

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z internetového blogu La Lupa.

  • Článok: Cervantes y el Quijote, de Marcela Díaz Cabal (španielsky)
  • Anotácia: Krátky úvod autorky Marcela Díaz Cabal (Panama) ku jej tematickému exponátu venovanému Cervantesovi a jeho najznámejšiemu hrdinovi Don Quijotovi, doplnený o ukážky niektorých zaujímavejších výstavných listov (stránka ponúka automatizovaný preklad.)
  • Autor: Marcela Díaz Cabal
  • Dátum: November 2015
  • Zdroj: La Lupa


Ukážka výstavného listu, na ktorom je okrem iných použitá slovenská a československá známka venovaná Don Quijotovi:

Cervantes a Don Quijote, Marcela Díaz Cabal (španielsky)


Autor: Vojtech Jankovič

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov