Inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Occasional postmark used in Nitra on the occasion of the inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary.

26. 07. 2024

Articles from the web:
Cervantes and Don Quixote, Marcela Díaz Cabal (Spanish)

Cervantes and Don Quixote, Marcela Díaz Cabal (Spanish)
Author: Vojtech Jankovič
Source: filatelia-tematica.blogspot.sk
Published: 24. 12. 2018 15:05
Updated: 20. 02. 2020 15:05

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

An interesting article about philately and stamp collecting form the La Lupa blog

  • Článok: Cervantes y el Quijote, de Marcela Díaz Cabal (španielsky)
  • Anotácia: Krátky úvod autorky Marcela Díaz Cabal (Panama) ku jej tematickému exponátu venovanému Cervantesovi a jeho najznámejšiemu hrdinovi Don Quijotovi, doplnený o ukážky niektorých zaujímavejších výstavných listov (stránka ponúka automatizovaný preklad.)
  • Autor: Marcela Díaz Cabal
  • Dátum: November 2015
  • Zdroj: La Lupa


Ukážka výstavného listu, na ktorom je okrem iných použitá slovenská a československá známka venovaná Don Quijotovi:

Cervantes a Don Quijote, Marcela Díaz Cabal (španielsky)


Author: Vojtech Jankovič

Hint: Tools for automated translation from foreign languages


Many of these articles are written in Slovak, Czech, German or another foreign language. For those who do not speak these languages is recommended to use automatic translation via one of the most automated translation services:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Attention, all automatic translations are not guaranteed, some words are often translated by expressions that do not correspond to the terms used by philatelists and collectors stamps.

For example, the word 'známka' is automatically translated into English as 'mark', 'label', or 'grade' instead of - in this context - the proper 'stamp'; and opposite the word 'stamp' is automatically translated to Slovak as 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' instead of - in this context - the proper 'známka'. In this particular case, it is appropriate to correct the source to a 'poštová známka', respectively 'postage stamp', which significantly improves the quality of automated translati

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists