Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám známku VI. Preteky mieru 1953 na celistvostiach
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - pretlače Sudety

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - pretlače Sudety

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - pretlače Sudety

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - pretlače Sudety


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - pretlače Sudety
  X. časť cyklu článkov venovaných špecializácii výstavného hárčeka k Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937
   
  Autor: Rudolf Šulej
Publikované: 06. 01. 2019 22:30
 


Mníchovská dohoda - Sudety


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 01: .....


Po Michovskej dohode a pripojení Sudet k Nemecku boli na československých známkach „na oslavu oslobodenia“ vyhotovované rôzne pretlače. Najčastejšie to bola dvojriadková pretlač „Wir sind frei!" (Sme slobodní!) s plnou svastikou, ktorá bola vyhotovená aj na známkach na zabratom území - Moravská Ostrava. Boli vyhotovené aj pretlače a príležitostné poštové pečiatky na výstavnom hárčeku.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 02: .....Viedenská arbitráž bola pokračovaním zradnej Mníchovskej dohody


Dňa 2. novembra 1938 bolo vo viedenskom Belvedéry ukončené arbitrážne rokovanie o maďarsko-československej hranici. Podľa protokolu o viedenskej arbitráži, podpísaného zástupcami Nemecka, Talianska, Maďarska a Československa, muselo Československo v dňoch 5.-10. novembra 1938 odstúpiť Maďarsku značnú časť územia južného, východného Slovenska a juhozápadnú časť Podkarpatskej Rusi.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček


Obr. 03: Územia dnešného Slovenska, odstúpené Maďarsku prvou viedenskou arbitrážou:

 1. Bratislavské predmostie, ktoré bolo do 15. októbra 1947 súčasťou Maďarska,
 2. časť južného Slovenska, pripojeného od 2. 10. 1938 do 8. 5. 1945 k Maďarsku,
 3. časť východného Slovenska, pripojeného od 4. 4. 1939 do 8. 5. 1945 k Maďarsku,
 4. Devín a Petržalka, od 1. / 20. novembra 1938 do 1945 pripojené k Nemecku,
 5. Nemecká zóna, zriadená „Ochrannou zmluvou“ (Schutzvertrag) 23. marca 1939.

Rovnaká trojriadková pretlač ako na známkach pre Sudety „WIR SIND FREI!" (Sme slobodní!) bola vyhotovená aj na československých známkach na zabratom území Slovenska – Petržalka (Engerau).

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 04: .....Pretlače „Sudety“ na výstavnom hárčeku


Katalóg Michel oficiálne uznáva za pretlače zo Sudet len nasledovné pretlače:

 1. Asch (Aš),
 2. Niklasdorf (Mikulovice ve Slezsku),
 3. Maffersdorf (Vratislavice nad Nisou),
 4. Karlsbad (Karlovy Vary),
 5. Konstantinsbad (Konstantinovy Lázně),
 6. Reichenberg (Liberec)
 7. Rumburg (Rumburk).

Ostatné pretlače sú považované za súkromné pretlače. Overené známky z tohto obdobia (s atestom) sú veľmi vzácne a vyhľadávané.


Ukážky rôznych pretlačí „Sudety“ na výstavných známkach a výstavných hárčekoch


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček   Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 05: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček   Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 06: ..... svastika plná


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček   Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 07: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 08: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 09: .....515 €


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 10: ..... 795 € Niklasdorf


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 11: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 12: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 13: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 14: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 15: .....

Pretlač Karlsbad


Pretlače Karlsbad majú viacero typov, ktoré rozdeľujeme podľa použitých farieb a ich kombinácií:

 • červená,
 • svetločervená,
 • modrá,
 • fialová,
 • fialovo modrá,
 • zelená,
 • svastika je
  • plná, alebo
  • okrajová.
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček   Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 16: .....


Na výstavných hárčekoch bola použitá pretlač s okrajovou svastikou.

Vyvolávacie ceny výstavných hárčekov s pretlačou „Sudety“ v rôznych aukciách sú od 250 € do 2 800 €.

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 17: ..... Falzifikát!?


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 18: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 19: Pretlač Karlsbad červená – zelená, svastika obrysová, s pečiatkou Gabloncz a. Iser (Jablonec nad Nisou) z ?. 10. 38


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček   Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 20: Pretlač Karlsbad 1. X. 1939 červená a fialová, svastika obrysová s dennou pečiatkou KARLSBAD 1 zo 4. X. 38 + atest - certifikát pravosti.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 21: Pretlač Karlsbad 1. X. 1939 červená a fialová, svastika obrysová s dennou pečiatkou KARLSBAD 1 zo 4. X. 38.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 22: Pretlač Karlsbad 1. X. 1939 červená a fialová, svastika obrysová s dennou pečiatkou KARLSBAD 1 zo 4. X. 38.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček   Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 23: Pretlač Karlsbad 1. X. 1939 červená a fialová + pretlač na kupóne fialová, svastika obrysová + atest - certifikát pravosti.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 24: Pretlač Karlsbad 1. X. 1939 fialová, svastika obrysová s príležitotnou pečiatkou CELOŠTÁTNA VÝSTAVA POŠTOVÝCH ZNÁMOK BRATISLAVA 24. X. 1937-10.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 25: Pretlač Karlsbad 1. X. 1939 svetločervená a fialovomodrá, svastika obrysová s dennou pečiatkou KARLSBAD 1 zo 4. X. 38.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 26: Pretlač Karlsbad 1. X. 1939 červená a modrá, svastika obrysová s dennou pečiatkou KARLSBAD 1 zo 4. X. 38.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 27: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 28: Pretlač Karlsbad 1. X. 1939 červená a fialová, červená pretlač posunutá dole do perforácie, svastika obrysová.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 29: Pretlač Karlsbad 1. X. 1939 fialová a fialová, pretlač posunutá hore do perforácie, svastika obrysová.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček   Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 30: Pretlač „Wir sind frei!" s pečiatkou Reichenberg Deutsche Reichspost 8 OKT 1938 + atest - certifikát pravosti s uvedením dvoch nálepiek na zadnej strane a defektom vľavo dole na ľavej známke, ktorá je trochu "vypratá".


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček   Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 31: Pretlač „Wir sind frei!" s dvomi pečiatkami Reichenberg Deutsche Reichspost 8 OKT 1938 + atest - certifikát pravosti.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček   Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 32: Pretlač „Wir sind frei!" s dvomi pečiatkami Reichenberg Deutsche Reichspost 8 OKT 1938 + atest - certifikát pravosti.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 33: Pretlač „Wir sind frei!" výrazné posunutá hore.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 34: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 35: ..... Reichenberg F!


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček   Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 36: Pretlač Karlsbad 1. X. 1939 červená a fialová, svastika obrysová s tromi dennými pečiatkami KARLSBAD 1 zo 4. X. 38 na listovej obálke + atest - certifikát pravosti.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 37: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 38: .....


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 39: ..... pretlač Konstantinsbad?


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 40: .....pretlač Rumburg


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 41: .....pretlač Niklasdorf (Asch?)


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 42: Pretlač Karlsbad 1. X. 1939 červená a fialovomodrá (obrátená), svastika obrysová.


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 43: ..........


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 44: ..........


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 45: ..........


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 46: ..... Niklasdorf , dosiahnutá cena v aukcii 795 €


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 47: .....dosiahnutá cena v aukcii 850 €


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 48: ..........


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 49: ..........


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 50: ..........


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 51: ..........


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 52: ..........


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 53: ..........


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 54: ..........


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 55: ..........


Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - Výstavný hárček

Obr. 56: ..........
Poslať komentár

Autor: Rudolf Šulej
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 06. 01. 2019 22:30
 
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - pretlače Sudety
Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - výstavný hárček - pretlače Sudety
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Každá činnosť je autoportrétom človeka, ktorý ju vykonal.

(anonym)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.